Kennisbank / Sectoren

Standpunt: Een mix van gekwalificeerde professionals is in alle onderwijssectoren van belang

Hogescholen vinden dat de kwaliteit dat een docententeam gebaad is met een mix van hbo-master opgeleide en academisch opgeleide docenten. Om de kwaliteit van het onderwijs te versterken vindt de Vereniging Hogescholen tevens dat het beroep van leraar aantrekkelijker moet worden gemaakt, dat we voldoende goede studenten moeten enthousiasmeren voor het beroep leraar, er meer carrièreperspectief moet worden geboden en er meer begeleiding en aandacht moet zijn voor startende leraren.

In verband met het Algemeen Overleg vandaag van de Vaste Kamercommissie OCW over leraren, lerarenopleidingen en het Nationaal Onderwijsakkoord heeft de Vereniging Hogescholen dit standpunt aan de woordvoerders hoger onderwijs in de Tweede Kamer gestuurd.


Gerelateerde artikelen