Publicaties / Sectoren

Sectorplan kunstonderwijs 'Focus op Toptalent'

De hogescholen met kunstopleidingen hebben met elkaar afspraken gemaakt in het sectorplan ‘Focus op Toptalent’. Zij reduceren het aantal studenten bij bepaalde bacheloropleidingen om een goede aansluiting te houden op de arbeidsmarkt. De sector, die toch al niet groeide, krimpt. De afgelopen vijf jaar daalde de instroom; deze is minder dan 4.000. Ten opzichte van het jaar 2010 studeren momenteel 1100 studenten minder in de betreffende bacheloropleidingen. Terwijl de belangstelling van jongeren om toegelaten te worden onverminderd hoog blijft. Tegelijkertijd investeren de individuele hogescholen in de kwaliteit van hun opleidingen. Sectorbreed zijn speerpunten de aandacht voor jong talent en de onderlinge afstemming over praktijkgericht onderzoek.


Gerelateerde artikelen