Publicaties / Sectoren

Het kunstonderwijs in feiten en cijfers

Divers en hoogwaardig
De kunstsector binnen het hoger beroepsonderwijs beslaat opleidingen in design, beeldende kunst, muziek, dans, theater, film, bouwkunst , circus, en kunstvakdocenten.

Het kunstonderwijs heeft een bijzondere positie in het hoger onderwijs. De sector is sterk maatschappelijk en internationaal georiënteerd. In Nederland is er nauwelijks een pendant in het wetenschappelijk onderwijs. Wie op hoger onderwijsniveau in de kunsten wil studeren, gaat naar één van de hogescholen met kunstonderwijs.

De opleidingen selecteren streng. Dat houdt de kwaliteit hoog en reguleert de instroom in de opleidingen. Studenten in het kunstonderwijs staan bekend om hun grote motivatie, wat ook blijkt uit het feit dat het aantal uitvallers en studiewisselaars in het kunstonderwijs het laagst is van alle hbo-sectoren.

Het kunstonderwijs beslaat 4% van het hbo bacheloronderwijs.

Arbeidsmarkt
Hoe doen kunstenaars het op de arbeidsmarkt? Daar is soms verwarring over, omdat iedereen zich ‘kunstenaar’ kan noemen en onderzoeken verschillende definities en invalshoeken hanteren. Van de mensen die aangeven ‘kunstenaar’ van beroep te zijn, heeft 60% een mbo- of een hbo-opleiding gevolgd .

Een deel van de afgestudeerden komt in werkvelden terecht die worden aangeduid als ‘economisch’ of ‘technisch’. Zij leveren daar hun bijdragen aan innovatie. Het beeld bestaat soms onterecht dat er teveel ‘creatieven’ of ‘kunstenaars’ uitstromen uit het hbo kunstvakonderwijs. Daar is de instroom juist beperkt, terwijl die bij opleidingen in de technische en economische sectoren de afgelopen jaren juist groeide. Daarnaast stromen ook vanuit het mbo ‘artiesten’ op de arbeidsmarkt.

81% van de afgestudeerden uit het hbo kunstonderwijs heeft binnen drie maanden na afstuderen werk. Afgestudeerden zijn bij uitstek ondernemend. Een groot deel start als zzp’er.

Verbinding kunstonderwijs en onderzoek aan maatschappelijke thema’s
Na de succesvolle uitvoering van het Sectorplan kunstonderwijs in de afgelopen vier jaar, maakt een creatieve en ondernemende sector de volgende stap naar de toekomst. Het hbo kunstonderwijs heeft een sterke relatie opgebouwd met het werk- en beroepenveld. De hogescholen zetten hun onderlinge samenwerking voort en spelen in op vragen uit de samenleving en innovatiebehoeften van het werkveld. Voorbeelden van deze samenwerking komen uitgebreid aan de orde in de agenda KUO NEXT 2016-2020.

De cijfers in dit artikel zijn afkomstig van deze website en en gebaseerd op het CRIHO (Centraal Register Inschrijvingen Hoger Onderwijs) van de IB-groep en op de hbo-monitor uitgevoerd door het ROA.


Gerelateerde artikelen