Publicaties / Bijeenkomsten

Presentaties en workshops jaarcongres Vereniging Hogescholen 2015

Op donderdag 23 april 2015  vond - voor de elfde keer - het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen plaats. De titel luidde: 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’. Dit congres stond geheel in het teken van kennisdeling, kennis en inzicht vergroten, banden aanhalen, bijpraten en netwerk uitbreiden. Het werd in Zwolle georganiseerd, in de Nieuwe Buitensociëteit.

Thema en programma
Het veelomvattende en uitdagende onderwerp 'hbo@work, De arbeidsmarkt van de toekomst’ bood de mogelijkheid voor diverse invalshoeken. Het thema was onderverdeeld in één subthema voor de hoorcolleges, namelijk 'De arbeidsmarkt van de toekomst' en vier subthema’s voor de workshops, te weten:

  1. Het onderwijs van de toekomst in relatie tot de veranderende arbeidsmarkt
  2. De arbeidsmarkt per sector (economie, gezondheidszorg, kunst, landbouw, pedagogiek, sociaal-agogisch, techniek)
  3. Samenwerking met de arbeidsmarkt
  4. De afgestudeerde als allround professional

Hogescholen leverden bijdragen in een drietal vormen: als workshop (overzicht), als hoorcollege (overzicht), of via een informatiekraam. Download het programmaboekje.

Sprekers, debat en lied
Het congres begon met een plenaire opening met twee sprekers die ingaan op het thema 'hbo@work, arbeidsmarkt van de toekomst’. Eerst sprak Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen. Aansluitend sprak Hans de Boer, voorzitter van VNO-NCW. Het jaarcongres werd afgesloten met een debat waaraan deelnamen Ron Bormans (CvB-voorzitter Hogeschool Rotterdam), Jules van de Vijver (CvB-voorzitter Hogeschool voor de Kunsten Utrecht), Daan Andriessen (lector Methodologie van Praktijkgericht Onderzoek bij Hogeschool Utrecht), Rebecca Verwijs (student honours college Hogeschool Windesheim), Anita Pfauth (docent / supervisor hbo SPH / MWD) Zanger Bart Kiers vatte het geheel samen in een lied. Dagvoorzitter was Jet de Ranitz, voorzitter College van Bestuur van Hogeschool Inholland. (Beluister hier de toespraken, het debat en het lied.)

NB: Aanvankelijk zou ook premier Rutte spreken vanwege het feit dat de Vereniging Hogescholen dit jaar veertig jaar bestaat. Vanwege een extra Europese topconferentie over de bootvluchtelingen moest hij echter op het laatste moment helaas afzeggen.


Gerelateerde artikelen