Publicaties / Thema's

Bezoldiging bestuurders hogescholen

Transparantie in bestuur en toezicht gaat ook over de bezoldiging van bestuurders en de honorering van toezichthouders. Tot 2013 waren hiervoor op basis van de branchecode governance separate codes beschikbaar, die door de sector zelf waren ontwikkeld.

Met invoering van de Wet Normering Topinkomens is de basis voor deze codes niet langer de eigen branchecode van het hbo maar de wet en de nadere regeling die de minister van OCW daaraan heeft verbonden. Op verzoek van de minister hebben de toezichthouders daarom een nieuwe code voor de bezoldiging van bestuurders van hogescholen ontwikkeld. Deze is door de minister bij brief van 4 februari 2013 goedgekeurd. Voor de honorering van toezichthouders wordt voortaan de WNT aangehouden, die een directe relatie legt tussen het maximum van de bezoldiging van de bestuurder van een hogeschool en de maximale honorering van de interne toezichthouders. De Vereniging Hogescholen brengt in het kader van transparantie in bestuur en toezicht jaarlijks een overzicht uit van de bezoldiging van bestuurders.


Gerelateerde artikelen