Kennisbank / Feiten en Cijfers

Atlas Onderzoek met impact

Met praktijkgericht onderzoek werken hogescholen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen als klimaatverandering, vergrijzing en toenemende zorgvragen. Door studenten te laten participeren in onderzoeksprojecten ontwikkelen zij een onderzoekende kritische houding die van belang is voor hun toekomstige beroepsuitoefening. Tevens versterkt het praktijkgericht onderzoek de kwaliteit van het  hoger beroepsonderwijs als geheel.

Strategische agenda Onderzoek met impact
In de strategische agenda Onderzoek met impact (2016) presenteerden de hogescholen tien thema’s waarop zij  hun praktijkgericht onderzoek gebundeld hebben:

  1. Gezondheid: zorg en vitaliteit
  2. Onderwijs en talentontwikkeling
  3. Veerkrachtige samenleving: in wijk, stad en regio
  4. Slimme technologie en materialen
  5. De gebouwde omgeving: duurzaam en leefbaar
  6. Duurzaam transport en intelligente logistiek  
  7. Duurzame landbouw, water­ en voedselvoorziening
  8. Energie en energievoorziening
  9. Kunst en creatieve industrie
  10. Ondernemen: verantwoord en vernieuwend

Atlas Onderzoek met impact
Met deze atlas willen we in kaart te brengen hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit Onderzoek met Impact.  Zo geven we vorm aan de ambitie uit de onderzoeksagenda om overzicht te bieden aan hogescholen en onderzoekers ter bevordering van verdere onderlinge afstemming en samenwerking. 

Zodat op die manier meer focus en massa van praktijkgericht onderzoek ontstaat. Daarnaast is de atlas een mooi instrument om aan de stakeholders van het hbo te laten zien wat de omvang van het praktijkgericht onderzoek is, waar het op is gericht en hoe het  is georganiseerd.