Bestuurlijke werkgroepen

Adviescollege Open Science

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Hanneke Reuling CvB-vicevoorzitter Hogeschool van Amsterdam
Leden   Annemarie Hannink CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    Timo Kos CvB-lid Saxion
    Elphi Nelissen CvB-lid Fontys Hogescholen
    Jacomine Ravensbergen  CvB-vicevoorzitter Avans Hogeschool
    Jorrit Snijder CvB-voorzitter Breda University of Applied Sciences
    Joeri van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
    Bert Verveld CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
Agendaleden   Ron Augustus lid Raad van Bestuur SURF
    Alex Verkade lid directieteam / hoofd externe relaties Regieorgaan SIA
Secretaris   Martje van Ankeren   Vereniging Hogescholen

 

Bestuurlijke werkgroep Cross sectorale Masters

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Rob Verhofstad CvB-voorzitter HAN University of Applied Sciences
Leden   Saskia Brand-Gruwel CvB-lid Zuyd Hogeschool
    Oscar Couwenberg CvB-Lid NHL Stenden Hogeschool
    Annemarie Hannink CvB-lid Hanzehogeschool Groningen
    Rien Komen vice-voorzitter CvB Aeres 
    Geleyn Meijer rector Hogeschool van Amsterdam
    Elphi Nelissen CvB-lid Fontys Hogescholen
Mentoren (*)   Silvia Haerkens van den Brand   Fontys Hogescholen
    Willie van der Galien   NHL Stenden Hogeschool
    Frits Kamps   Zuyd Hogeschool
    Petra Kanters   Hogeschool Rotterdam
    Margreet Riemersma   Hanzehogeschool Groningen
    Mark Thomas   Hogeschool van Amsterdam
Secretaris   Jort Diekerhof   Vereniging Hogescholen

(*) De mentoren zijn lid van het landelijk platform professionele masters.

 

Bestuurlijke werkgroep vitale regio’s

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Joep Houterman CvB-voorzitter Fontys Hogescholen
Leden   Jan van Iersel CvB-voorzitter Hogeschool Van Hall Larenstein
    Anka Mulder CvB-voorzitter Saxion
    Olaf van Nugteren CvB-lid Zuyd Hogeschool
    Hanneke Reuling CvB-lid Hogeschool van Amsterdam
    Joeri van den Steenhoven CvB-lid Hogeschool Leiden
    Robert Zoutendijk CvB-lid Driestar Educatief
Secretaris   Roeland Smits   Vereniging Hogescholen

 

Focusgroep integrale veiligheid

    Naam Functie Organisatie
Voorzitter   Jopie Nooren CvB-voorzitter Hogeschool van Amsterdam
Leden   Yvonne de Haan CvB-lid HAN University of Applied Sciences
    Marc Otto CvB-lid NHL Stenden Hogeschool
    Annet Lekkerkerker CvB-voorzitter Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
    Bart Combee CvB-voorzitter Hogeschool Inholland
    vacature    
Secretaris   Cornelis Geldof   Vereniging Hogescholen