FastSwitch voor werkgevers

“Switchers hebben een voorsprong. Ze gaan sneller en zijn sterk gemotiveerd. Dat is een kans voor FastSwitch omscholing.”

Iedere werkgever wil graag een goede balans tussen uitstroom en instroom van personeel. Dan is het belangrijk dat nieuw personeel tijdig is opgeleid en beschikbaar is. Wij begrijpen dat je er als werkgever belang bij hebt dat een nieuwe medewerker zo snel mogelijk startbekwaam is en kan meedraaien in het team. 

FastSwitch biedt een centraal loket en maatwerk om versneld goed talent aan te trekken uit andere sectoren. Het platform geeft toegang tot landelijk beschikbaar publiek en geaccrediteerd onderwijs volgens FastSwitch criteria. De publieke hogescholen fungeren hierbij als opleidingspartner en kennispartner voor de werkgever.

Door gezamenlijk een FastSwitch traject van werving, selectie, opleiding tot en met begeleiding in te richten, kan nieuw op te leiden personeel soepel instromen in de organisatie en direct aan de slag. Tezamen slaan we zo een brug om mensen efficiënt van werk naar werk te begeleiden en bieden we een structurele oplossing voor een chronisch tekort aan personeel.

Switchers die al eerder een hbo diploma gehaald hebben en die veel werkervaring meenemen, hebben een voorsprong. In de praktijk blijkt dat veel van hun eerder verworven competenties ook heel goed van pas komen in de nieuwe werkomgeving. Dat maakt een switcher slagvaardig en – tezamen met een sterke motivatie - snel ontwikkelbaar. Bovendien kunnen switchers met hun frisse blik vanuit andere sectoren een positieve impuls geven aan de dynamiek in de teams en de vernieuwing in de organisatie.