FastSwitch voor hogescholen

“Samen versnellen op een leven lang ontwikkelen en je eigen, regionale positie versterken”

Iedere hogeschool werkt aan programma’s die bijdragen aan een samenleving waarin een leven lang ontwikkelen het nieuwe normaal is. Er zijn regionaal veel mooie initiatieven en veelbelovende resultaten. Het platform FastSwitch is bedoeld om elkaar te versterken in het oplossen van vraagstukken waar we landelijk nog tegenaan lopen.

Door kennis en ervaring te delen, versnellen we de innovatie van erkende omscholingsprogramma’s, die hard nodig zijn om als publieke hogescholen in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. Bovendien draagt het platform bij aan het vergroten van de zichtbaarheid van het omscholingsaanbod en alle mogelijkheden voor zowel de switchers als de werkgevers.

We werken onderling samen op marketing, accountmanagement, kwaliteitszorg en communicatie en we streven naar duurzame samenwerkingsverbanden met werkgevers, voor een optimale afstemming met het werkveld en de instroom van switchers. Daarbij respecteren we ieders zelfstandige, regionale positie. Tot slot kan FastSwitch ook als podium fungeren waarop wij onze kennis en krachten kunnen bundelen bij overleg met de overheid t.a.v. wet- en regelgeving.