FastSwitch: voor hbo'ers met werkervaring

FastSwitch is een landelijk platform voor innovatieve omscholingstrajecten van de publieke hogescholen in Nederland. FastSwitch is ontstaan als initiatief van het LLO platform van de Vereniging Hogescholen met als doel samen een maatschappelijke bijdrage te leveren aan een Leven Lang Ontwikkelen. Elke publieke hogeschool kan deelnemen aan de co-creatie ‘werkplaatsen’ om tot nieuwe FastSwitch omscholingstrajecten te komen. Daarnaast wordt actief gezocht naar samenwerking en co-creatie met werkgevers, de overheid en andere relevante partners.  

“In de komende jaren zullen veel banen gaan verdwijnen door digitalisering, terwijl er anderzijds heel veel mensen nodig zijn in de gezondheidszorg, het onderwijs, de bouw en de logistiek en voor de energietransitie en de digitale transformatie.”

Het FastSwitch label, powered by de publieke hogescholen
Het FastSwitch label staat voor flexibele, hbo omscholingsprogramma’s met een Match & Go ketenaanpak, waarbij zowel de switcher, de opleider als de werkgever nauw zijn betrokken. Met een persoonlijk leerprogramma wordt optimaal ingespeeld op wat de switcher al beheerst en waar versnelling mogelijk is. Bovendien sluit het traject qua opbouw naadloos aan op de wensen van de werkgever, zodat de switcher direct aan het werk kan en in de werkomgeving snel van toegevoegde waarde is. 

Publieke hogescholen kunnen voor omscholingsprogramma’s, die deze aspecten goed geïntegreerd hebben, het FastSwitch label toegekend krijgen. Het label is een officiële erkenning van de extra benefits van dit omscholingsprogramma. Naast deze landelijke kwaliteitsborging geeft het label ook toegang tot onderling afgestemde marketing, accountmanagement en communicatie waarmee de landelijke zichtbaarheid van dit onderwijsconcept voor zowel switchers als werkgevers wordt vergroot.

“Een FastSwitcher maakt volop gebruik van eerder opgedane kennis en werkervaring en kan zo veel sneller door een opleiding heen.”

Match & Go ketenaanpak

Match

  • Switcher, opleider en werkgever samen aan tafel
  • Ruimte voor oriëntatie en laten zien wat je kan
  • Heldere afspraken
  • Flexibel, persoonlijk leerprogramma

Go

  • Leren en werken
  • Direct contract en inkomen
  • Snel startbekwaam
  • Goede begeleiding van opleider en werkgever

Contact
Wil je meer weten over hoe je als opleider of werkgever deel kunt nemen aan FastSwitch? Neem dan contact op met Radboud Dam (projectleider FastSwitch) of  Nicole Volbeda (coördinator FastSwitch).