Bijeenkomst

Workshop gebruik HBO-Monitordata

Vol, aanmelding is niet meer mogelijk


Op maandag 8 april 2019 worden de resultaten van de HBO-Monitor 2018 bekend gemaakt. Voorafgaand verzorgt Avans Hogeschool in samenwerking met het Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt (ROA) van Maastricht University een interessante workshop (incl. lunch) waarin de gebruiksmogelijkheden binnen hogescholen van de HBO-Monitordata worden toegelicht. 
    
Programma
In deze workshop worden kwaliteitszorgmedewerkers, communicatieadviseurs en alumni-officers van hogescholen op de hoogte gebracht van hoe zij het beste zelf aan de slag kunnen met de onderzoeksdata. Medewerkers van Avans Hogeschool geven daarbij een inkijkje in de wijze waarop er bij hen gebruik wordt gemaakt van deze rijke data voor hun hogeschoolbeleid. Het ROA laat daarnaast zien hoe er handig gebruik gemaakt kan worden van het aanvullende SPSS-bestand om resultaten uit de online-rapportage verder uit te diepen. 

Doelgroep 
De bijeenkomst richt zich specifiek op kwaliteitszorgmedewerkers, communicatieadviseurs en alumni-officers van hogescholen die gebruikmaken van de data van de HBO-Monitor.