Bijeenkomst

Werkconferentie cybersecurity voor hogescholen

Op 30 november 2018 zal direct aansluitend op de Algemene Vergadering van de Vereniging Hogescholen de  Werkconferentie Cybersecurity voor hogescholen plaatsvinden. De werkconferentie is een initiatief van het platform Integraal Veilig Hoger Onderwijs in samenwerking met SURF en de Vereniging Hogescholen. Tijdens deze werkconferentie zullen bestuurders, ICT-directeuren en directeuren Onderwijslogistiek nadenken over een bestuurlijke agenda voor de komende drie jaar op het gebied van cybersecurity. 

Uitdaging
De gevolgen van de wereldwijde verspreiding van WannaCry waren voor velen een wake-up call, meer dan 150 landen zijn toen geraakt door cybercriminaliteit. Met de introductie van de AVG zijn we volop bezig met het privacyvraagstuk. Instellingen maken het ook zelf mee: ze worden slachtoffer van ransomware, hackers of datalekken. Onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering van de instelling hebben dagelijks te maken met allerlei vormen van cyberdreigingen. Tijdens de cybercrisisoefening OZON (die begin oktober plaatsvond) hebben we dat heel realistisch kunnen ervaren. Als individuele instelling en als sector hebben we nog stevige stappen te zetten om weerbaar te zijn.

Als hogescholen staan we voor de uitdaging om ons onderwijs en onderzoek zo veilig en integer mogelijk te houden op een open en inclusieve manier. Dat stelt ook hoge eisen aan de bedrijfsvoering. Daarin staan wij echter niet alleen. 

Om te kijken hoe we als hogescholen deze uitdaging gezamenlijk aan kunnen gaan, nodigen we u graag om deel te nemen aan de Werkconferentie Cybersecurity op 30 november 2018 in Utrecht. Nadrukkelijk vragen we de deelnemende hogescholen om zowel op bestuurlijk niveau als door ICT-directeuren en/of directeuren onderwijslogistiek c.q. bedrijfsvoering vertegenwoordigd te zijn.

Aanmelden
Aanmelden kan door middel van een mail aan het Congresbureau van de vereniging, onder vermelding van namen en functies van de deelnemers.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met Aldert Jonkman van het bureau van de Vereniging Hogescholen.