Bijeenkomst

Webinar Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

NLQFM L Z bannergroot 2Opleidingen verschillen soms erg van elkaar, dat maakt vergelijken of inschatten van diploma’s en wat iemand kan en kent lastig. Mensen kunnen met het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF aantonen wat ze waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Op donderdag 4 juni 2020 (10.00 - 12.00 uur) is er een voorlichting over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF in de vorm van een Webinar.

Doelgroep
De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.

Wat kunt u verwachten?

  • Kennismaking/toelichting NLQF
  • Inspirerend praktijkverhaal van Carla Stam van OPPstap over inschaling in het NLQF en wat dat o.a. betekent voor arbeidsmobiliteit
  • NLQF-procedure

Aanmelden
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier. U ontvangt na aanmelding een uitnodiging met link om aan het Webinar deel te nemen. Heeft u vragen of suggesties die u graag terug zou zien in het Webinar, dan ontvangen we die graag bij aanmelding (en uiterlijk voor maandag 2 juni). U kunt deze mailen.