Bijeenkomst

Wat kan NLQF betekenen voor het hbo en mbo?

NLQFM L Z bannergroot 2Het begrip NLQF (Nederlands Kwalificatieraamwerk) raakt steeds meer ingeburgerd in de wereld van onderwijs en arbeidsmarkt. En dat is positief! Het instrument is bevordert de  arbeidsmobiliteit , zowel nationaal als internationaal. Hoe? Door het niveau van alle soorten kwalificaties inzichtelijk en vergelijkbaar te maken. Hoe gebeurt dat precies? Wat is de wettelijke status van het NLQF? Wat heb ik eraan als individu en als opleider of werkgever? Wat is de relatie met het Europese Kwalificatieraamwerk EQF? En: wat kan het NLQF betekenen voor het hbo en mbo?

In een live webinar op donderdag 29 oktober a.s. (10.00 – 11.30 uur) gaan de adviseurs van het Nationaal Coördinatiepunt NLQF in op deze en andere vragen over het nut en de noodzaak van het NLQF. Ook is er een praktijkvoorbeeld: Jeanne Derks van De HAN University of Applied Sciences in Arnhem en Nijmegen vertelt tijdens het webinar over de inschaling van de kwalificatie Sociaal Psychiatrisch Verpleegkundige op NLQF-niveau 6. Wat kwam daarbij kijken en wat levert het op?

Doelgroep
Dit webinar richt zich specifiek op het contractonderwijs bij mbo en hbo. 

Praktische informatie
Locatie: online, via Microsoft Teams
Tijd: 10.00 - 11.30 uur
Deelname is gratis.

Inschrijven webinar
Aanmelden webinar voor aanbieders contractonderwijs mbo/hbo op 29 oktober 2020.

Inschrijven algemene voorlichtingsbijeenkomst
Voor degenen die 29 oktober a.s. niet kunnen of niet tot de doelgroep behoren: op 26 november 2020 is er een algemene voorlichtingsbijeenkomst over NLQF. Deze kan fysiek bezocht worden maar is ook online te volgen. Aanmelden algemene  voorlichtingsbijeenkomst