Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

Op dinsdag 10 maart 2020 is er van 10.00 - 12.30 uur een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF in Utrecht. De bijeenkomst gaat over het inschalen van kwalificaties of opleidingen in het NLQF zodat zij een NLQF-niveau toegekend krijgen en vergelijking met andere opleidingen mogelijk wordt.  De deelname is gratis. Er geldt een maximum van 75 deelnemers.

Wat is het NLQF?
Het Nederlands Kwalificatieraamwerk (NLQF) is een systematische ordening van alle bestaande kwalificatieniveaus in Nederland. Van basiseducatie tot doctoraat, en van bedrijfsopleiding tot meerjarige avondstudie. Het NLQF maakt het niveau van door de overheid gereguleerde kwalificaties (de zgn. formele kwalificaties) en niet door de overheid gereguleerde kwalificaties (de zgn. non-formele of private kwalificaties) met elkaar vergelijkbaar. De niveaus 1 tot en met 8 van het NLQF zijn gekoppeld aan de acht niveaus van het European Qualifications Framework EQF. Niveaus van NLQF-kwalificaties zijn hierdoor niet alleen in Nederland maar ook in de rest van Europa met elkaar vergelijkbaar.

Bedrijven en private aanbieders bieden eigen opleidingen aan voor werkenden in het kader van leven lang leren en ontwikkelen. Steeds meer opleidingsinstellingen, waaronder roc’s en hogescholen, doen dit ook. Het NCP NLQF schaalt al deze kwalificaties in op verzoek en maakt ze daarmee onderling qua niveau vergelijkbaar. Het NLQF maakt het niveau van deze opleidingen voor de buitenwereld duidelijk en draagt daarmee bij aan transparantie in de opleidings- en trainingsmarkt. Zodat het niveau voor werknemers en werkgevers duidelijk is!

Doelgroep
De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers, examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van dit onderwijs.

Locatie
Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 maart van 10.00 tot 12.30 uur bij Cursus en Vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 3531 AJ Utrecht. Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Voor de liefhebbers zijn er broodjes na afloop.

Meer informatie en aanmelden
Zie voor meer informatie: www.nlqf.nl 

Naar het aanmeldformulier