Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF

Op dinsdag 28 september 2021 (10.00 - 12.30 uur) organiseert het Nationaal Coördinatiepunt NLQF een voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen. Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere -ook reguliere- opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn. Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang leren stimuleren.

Doelgroep
De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan contractpoten van roc’s of hogescholen, particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.

Wat kunt u verwachten?

  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)
  • De Academie voor Podologie schaalde begin dit jaar de kwalificatie Registerpodoloog in op NLQF-niveau 6. Wat komt er kijken bij inschaling in NLQF en wat levert het op?
  • Presentatie over de NLQF-procedure (Jessica Tadema en Esther Murre)
  • Ruimte voor vragen

Plaats
De bijeenkomst vindt plaats bij Cursus- en vergadercentrum Domstad, Koningsbergerstraat 9 in Utrecht.
Voor de deelnemers zijn er broodjes na afloop.

Aanmelden
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier.

U ontvangt na aanmelding een bevestiging om aan de bijeenkomst deel te nemen. Heeft u vragen of suggesties die u graag terug zou zien tijdens de bijeenkomst, dan ontvangen we die graag bij aanmelding (en uiterlijk voor 24 september). U kunt deze mailen naar cstrik@ncpnlqf.nl.

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.