Bijeenkomst

Voorlichtingsbijeenkomst NLQF

Op dinsdag 8 juni 2021 (10.00 - 12.00 uur) is er een online voorlichtingsbijeenkomst over het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF. Tijdens de bijeenkomst wordt uitgelegd hoe kwalificaties of opleidingen een NLQF-niveau kunnen krijgen.

Het voordeel hiervan is dat vergelijking met andere - ook reguliere - opleidingen in binnen- en buitenland mogelijk wordt. Het Nederlands Kwalificatieraamwerk NLQF geeft duidelijkheid en zekerheid over het niveau van kwalificaties. Opleiders kunnen het niveau van hun kwalificaties dus vastleggen. Werkgevers kunnen zo de juiste mensen aannemen en de juiste scholing aanbieden aan werknemers. Werknemers kunnen aantonen wat zij waard zijn.

Op deze manier kan het NLQF een bijdrage leveren aan de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en een leven lang ontwikkelen stimuleren.

Doelgroep
De voorlichtingsbijeenkomst is bestemd voor alle partijen die in Nederland private kwalificaties aanbieden, denk aan contractpoten van roc’s of hogescholen, particuliere opleiders, branches, sectoren, werkgevers en examenbureaus. Door inschaling in het NLQF kan meer duidelijkheid worden verschaft over het niveau van deze diploma’s of certificaten.

Wat kunt u verwachten?

  • Kennismaking/toelichting NLQF (Tijs Pijls)
  • NVVB vertelt over hun ervaring met validiteit en inschaling in het NLQF en wat dat voor hen betekent (Harry Molkenboer). NVVB schaalde al 8 kwalificaties in.
  • Presentatie over de NLQF-procedure (Jessica Tadema en Esther Murre)
  • Ruimte voor vragen

Aanmelden
Aanmelding kan online via het aanmeldformulier

U ontvangt na aanmelding een bevestiging om aan de bijeenkomst deel te nemen. Heeft u vragen of suggesties die u graag terug zou zien tijdens de bijeenkomst, dan ontvangen we die graag bij aanmelding (en uiterlijk voor 4 juni). U kunt deze mailen naar cstrik@ncpnlqf.nl .

Aan deelname zijn geen kosten verbonden.


Video