Bijeenkomst

Kan het zonder elkaar?

Verbinding lectoraten en masteropleidingen

Content foto masterconferentie 2018   rechthoek

Het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM) van de Vereniging Hogescholen nodigt lectoren, onderzoekers, docenten masteropleidingen, teamleiders en coördinatoren van onderzoekplatforms uit voor deze themabijeenkomst. Deze  vormt de opmaat naar de landelijke conferentie masteropleidingen op 26 maart 2019 bij de Haagse Hogeschool met als hoofdtitel Praktijkgericht en Toegepast Onderzoek in masteropleidingen. 

Eén van de belangrijke zaken binnen een professionele masteropleiding die hogescholen aanbieden is het praktijkgerichte onderzoek. Hogescholen hebben lectoraten, die zich bezighouden met praktijkgericht onderzoek. Bij de ontwikkeling, de uitvoering en inbedding van onderzoek in masteropleidingen dienen lectoraten een belangrijke rol te vervullen.

Uit analyses blijkt dat de verbinding tussen lectoraten en masteropleidingen versterkt moet worden. Tijdens deze bijeenkomst presenteert een aantal hogescholen enkele voorbeelden van “good practices” en voorbeelden die verbetering behoeven. Daarna bespreken de deelnemers hoe de verbinding kan worden verbeterd.

Programma

10.30 - 11.00 uur  Verbinding lectoraten en masteropleidingen: vanzelfsprekend!?
Gesprek tussen Petra Kanters en Rob Verhofstad.
Petra is onderwijsmanager masteropleidingen van het Instituut Sociale opleidingen aan de Hogeschool van Rotterdam en voorzitter van het LPPM. Rob is lid van het college van bestuur van Hanzehogeschool Groningen en lid van de bestuurscommissie onderwijs en internationalisering bij de Vereniging Hogescholen.

11.00 - 12.00 uur   Wat gebeurt er al?
Presentaties o.a. :
Jack de Swart, lector Social Work, Master Health Care & Social Work, Saxion hogescholen;
Schelte Beltman, hoofd onderzoek masteropleidingen de Haagse Hogeschool;
Job van ’t Veer, associate lector, lectoraat iHuman – Welzijn Zorg Digitaal, Master Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, NHL Stenden Hogeschool.

12.00 - 13.00 uur    Discussie

13.00 uur                 Netwerklunch