Bijeenkomst

Training leden examencommissies 7 en 8 november en 12 december 2022

De Vereniging Hogescholen organiseert in het najaar van 2022 de training voor leden van examencommissies van hogescholen. Centraal staan de onderwerpen juridische deskundigheidsbevordering (door Philip Coté), toetsdeskundigheid (door Bart Roosenboom), en dilemmatraining (door Frans de Vijlder).  

Data en adressen
De training vindt plaats op maandag en dinsdag 7 en 8 november 2022 (start: maandag 15.00 uur en eindigt op dinsdag om 17.00 uur, inclusief overnachting en catering), en op maandag 12 december 2022. De eerste twee dagen van de training vinden plaats in Hotel & Congrescentrum Mennorode, Apeldoornseweg 185, 8075 RJ Elspeet. De derde trainingsdag is in Congres- en Vergadercentrum Domstad in Utrecht.

Aanmelden en deelnamekosten  
De training is volgeboekt. u kunt op een wachtlijst geplaatst worden. Hiervoor kunt u contact opnemen met evenementen@vh.nl

Voor vragen kunt u contact opnemen met evenementen@vh.nl.


Bestellen handreiking examencommissies
De Vereniging Hogescholen heeft de handreiking examencommissies uit 2015 vernieuwd. De handreiking helpt hogescholen bij het sterker neerzetten van de examencommissies, zowel inhoudelijk als bestuurlijk. Ook ondersteunt het examencommissies in hun functioneren. Lees meer en bestel