Bijeenkomst

Symposium Governance 3.0

Op donderdag 7 oktober 2021 organiseert de Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen (VTH) het symposium GOVERNANCE 3.0, over de kracht van samenspel en tegenspel. Het symposium is bedoeld voor toezichthouders en bestuurders. Dit initiatief van de VTH wordt ondersteund door de Vereniging Hogescholen en het Ministerie van OCW. 

Datum : Donderdag 7 oktober | 15.30 - 20.30 uur
Locatie : NH Hotel Utrecht Jaarbeursplein
De accommodatie voldoet aan de 1,5 meter richtlijn

Programma
15.30 - 16.00 uur Inloop
16.00 - 16.10 uur Opening en welkom door dagvoorzitter prof. dr. Paul Schnabel
16.10 - 16.35 uur Maaike Jansen en Dirk Haen van het ministerie OCW
over instellingsaccreditatie en de rol van de Raad van Toezicht
16.35 - 17.15 uur Governance 3.0 door prof. dr. Jaap Winter
17.15 - 17.45 uur Reflecties op de Inleidingen door drie voorzitters van Verenigingen van Toezichthouders uit het publieke domein o.l.v. de dagvoorzitter: 

Guus van Montfort (VTH), 
Aad Koster (NVTZ), en 
Guido van Woerkom (VTW). 

Aan dit gesprek neemt ook deel dr. Karl Dittrich, voorzitter RvT Hogeschool Saxion.

17.45 - 18.15 uur De rol van de toezichthouder bij IT-ontwikkelingen en innovaties
door Prof. dr. Lineke Sneller, hoogleraar interne beheersing, Nyenrode Business University

18.15 - 18.45 uur Pauze (eenvoudig maaltijd/buffet)

18.45 - 19.30 uur Dialoogtafels van toezichthouders en bestuurders
19.30 - 19.45 uur De dagvoorzitter spreekt met de gastheren (VTH/VH/OCW)
19.45 - 20.00 uur Afsluiting door de dagvoorzitter

20.00 uur Netwerkborrel

Aanmelding 
Aanmelden kan tot  uiterlijk 28 september bij het secretariaat van de VTH: vth@apprhbb.nl
onder vermelding van naam en hogeschool, alsmede symposium.
Deelname aan het symposium is kosteloos.
Voor meer informatie : www.vth.nu/nieuws