Bijeenkomst

Symposium GOVERNANCE 3.0

De Vereniging van Toezichthouders van Hogescholen organiseert in samenwerking met de Vereniging Hogescholen en het Ministerie van OCW op donderdag 16 april van 15.30-20.00 uur een symposium met als thema ‘GOVERNANCE 3.0’. Locatie is het Cursus- en Vergadercentrum Domstad te Utrecht.

Onderwerpen
Wat zijn de gevolgen van alle actuele ontwikkelingen voor de verhouding tussen bestuurder en toezichthouder? Komen er veranderingen in de rollen, schuift de toezichthouder meer op richting de stoel van de bestuurder en hoe beïnvloeden externe toezichthouders dit proces? Welke invloed heeft de Strategische Agenda van het ministerie op de organisatiestructuur van de instellingen en dus ook op de rol van de toezichthouder? Hoe legt de toezichthouder herkenbaar en transparant verantwoording af aan interne en externe stakeholders? Hoe wordt de kwaliteit en de professie van bestuurder en toezichthouder, zowel intern als extern geborgd? Door verschillende inleiders zullen deze onderwerpen van meerdere zijden worden belicht.

Sprekers en dialoogtafels
Prof. dr. Paul Schnabel is de dagvoorzitter. Keynote speakers zijn prof. dr. Jaap Winter (governance 3.0) en Lineke Sneller van Nyenrode Business University over toezichthouden op ICT en technologische innovaties. Karl Dittrich is gevraagd een reflectie op de inleidingen te verzorgen. Door het ministerie zal het onderwerp ‘de instellingsaccreditatie en de consequenties voor de interne toezichthouders’ worden belicht. De voorzitters van de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Toezichthouders zullen hun kijk op de ontwikkelingen geven. Er is vervolgens ruimte om in debat te gaan met de inleiders. Na de pauze wordt aan de hand van stellingen in dialoogtafels het thema verder onderling besproken. Binnenkort wordt het totale programma gepubliceerd.

Aanmelden
Gezien het grote belang om gezamenlijk over dit onderwerp te debatteren en elkaar te informeren, zijn er voor de deelnemers geen kosten aan verbonden. Inschrijving is nu al mogelijk bij het secretariaat van de Vereniging van Toezichthouders: vth@apprhbb.nl onder vermelding van de naam van de deelnemer en de hogeschool.