Bijeenkomst

Werk maken van 'Kritisch Denken' in het hbo

Expertmeeting 'Kritisch denken' 16 november 2017

Studenten rechthoek

“De toekomstige professionals zijn kritisch, ondernemend, onderzoekend en hebben een internationale oriëntatie. Zij beschikken bovenal over een moreel kompas om in een complexe samenleving overeind te blijven en verantwoordelijkheid te dragen. Ze zijn wendbaar en weerbaar.” Uit: Strategische visie #hbo 2025 Wendbaar en weerbaar (Vereniging Hogescholen)

Deze visie van de Vereniging Hogescholen betekent dat er naast vakspecifieke kennis en vaardigheden aandacht moet zijn voor 21e-eeuwse vaardigheden, waaronder kritisch denken. Kritisch denken impliceert een weloverwogen, verantwoorde en doelgerichte benadering van professionele vraagstukken. Denk aan het onbevooroordeeld redeneren om de juiste diagnose in de gezondheidszorg te stellen, een adequaat juridisch of financieel advies te geven, drogredenen in communicatiecampagnes te doorzien of het kunnen onderbouwen van een claim. Kritisch denken helpt ook om bewust en doordacht standpunten over maatschappelijke issues in te nemen en bovendien om beter (diepgaand) te leren.

Kennis en kunde
Daarom hechten de meeste hogescholen in hun visie en ambitie-documenten veel waarde aan kritisch denken, maar het blijkt lastig om kritisch denken een gepaste plek te geven in het onderwijs. De aanname lijkt dikwijls te zijn dat kritisch denken zich spontaan ontwikkelt door een onderdompeling in kennis: niets is echter minder waar. Het vergt expliciete instructie, oefening en inbedding in de curricula, bijvoorbeeld in vakken, projecten bij trainingen onderzoeksvaardigheden, informatievaardigheden en media-wijsheid. Dat vereist lef maar ook kennis en kunde van de mensen die het moeten doen of mogelijk maken: het management, de onderwijskundigen en docenten in het hbo!

Expertmeeting
Het wordt dus tijd om echt werk te maken van kritisch leren denken. Daarom organiseert de Vereniging Hogescholen een expertmeeting over kritisch denken. Een dag bedoeld om medewerkers van hogescholen te inspireren over dit belangrijke thema en om interessante initiatieven op dit terrein met elkaar te delen. Tevens vormt de dag een aftrap voor een hogescholenbreed platform waar kennis en kunde over kritisch denken worden samengebracht om kritisch denken te integreren in de curricula en als een rode draad door de opleidingen te weven.

Programma

9.30 uur Ontvangst
10.00 - 10.05 uur Welkom door Peter Verkoeijen en Anita Heijltjes
10.05 – 11.15 uur Bijdrage Menno de Bree
11.15 – 11.30 uur Pauze
11.30 – 12.30 uur Workshopronde 1
12.30 – 13.15 uur Lunch
13.15 – 14.15 uur Workshopronde 2
14.15 – 14.45 uur Peter Verkoeijen

Terugblik
De expertmeeting is georganiseerd in samenwerking met het lectoraat Brein & Leren van Avans Hogeschool. Er waren 86 deelnemers van 21 voornamelijk hbo-instellingen. Zowel de inleiding van Menno de Bree (filosoof en ethicus) als de negen workshops over diverse thema's met betrekking tot onderwijs in kritisch denken waren van hoge kwaliteit.

Het thema kritisch leren denken leeft en medewerkers van hogescholen willen er graag samen mee aan de slag gaan. Vertegenwoordigers van 17 instellingen hebben laten weten aan een hbo-platform deel te willen nemen.