Bijeenkomst

Save the date: Dag van de Medezeggenschap

Met minister Ingrid van Engelshoven, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Thema’s

  1. De resultaten van de medezeggenschapsmonitor
  2. Best practices medezeggenschap tijdens corona

Organisatie
Georganiseerd door het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO), het landelijk Overleg Voor de Universitaire Medezeggenschap (LOVUM), het Landelijk Overleg van Fracties (LOF), Vereniging van Medezeggenschapsraden van Hogescholen (VMH), de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb), de Vereniging Hogescholen en de Vereniging van Universiteiten (VSNU).

Aanmelden
Meld je hier aan

Over de medezeggenschapsmonitor
Voor het in kaart brengen van de medezeggenschapskwaliteit en tevredenheid over bijvoorbeeld de ondersteuning, brengen de Vereniging Hogescholen, de VSNU, ISO, LSVb, VMH, LOVUM, SOM en LOF regelmatig de medezeggenschapsmonitor uit. Op basis van de medezeggenschapsmonitor kan mogelijk de medezeggenschapscultuur verder worden verstevigd. 

De medezeggenschapsmonitor is in 2015, 2016 en 2018 gepubliceerd. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de medezeggenschapsmonitor 2020. 


Foto: Suzanne Ottenheim (@by_sop_photography op Instagram / @Ottenheym op Facebook)