Bijeenkomst

Presentatie opbrengsten herijking leeruitkomsten bke/ske

Op donderdag 14 mei van 15.00 uur tot 16.00 uur vindt de (digitale) presentatie plaats van de opbrengsten van de herijking van de leeruitkomsten bke/ske. Deze herijking is het eerste product van het project ‘Je ogen uitkijken’.

Aanleiding
In 2017 gaf de Commissie Rullmann in het rapport ‘Zienderogen vooruit’ het advies om een hbo-brede impuls te geven aan verdere implementatie van en kennisontwikkeling over bke/ske in het hbo (Commissie Evaluatie externe validering toetsing en examinering in het HBO, 2017).

In het project ‘Je Ogen Uitkijken’, dat het netwerk Toetsbekwaamheid h(b)o in opdracht van de Vereniging Hogescholen als vervolg op ‘Zienderogen vooruit’ uitvoert, staat ten aanzien van bke en ske dan ook de vraag centraal wat voortdurende toetsbekwaamheid is en hoe aandacht hiervoor duurzaam verankerd kan worden binnen de hogescholen. 

Vier kwaliteiten toetsbekwame hbo-docent
In verschillende rondetafelgesprekken hebben maar liefst 87 medewerkers van 20 verschillende hogescholen vele waardevolle suggesties aangeleverd. De herijking heeft geleid tot de formulering van vier kwaliteiten van de toetsbekwame hbo-docent. Deze kwaliteiten bieden een handvat voor hogescholen om, passend bij de context van de eigen hogeschool, invulling kunnen geven aan voortdurende toetsbekwaamheid en aan de verankering van aandacht hiervoor in de professionele kwaliteitscultuur.

Deelnemers
De bijeenkomst is vooral bedoeld voor hbo-medewerkers die een rol hebben in het realiseren van kwalitatief goede toetsing (docenten, leden van examencommissies, toetscommissies en curriculumcommissies, MT’s, opleidingscoördinatoren, etc.) én voor personen die een rol hebben in het professionaliseren van hbo-medewerkers op het gebied van toetsing (trainers en assessoren).

Uiteraard kun jij daarbij zijn! 
Wil je er ook bij zijn? Dat kan eenvoudig door je via deze link aan te melden voor de bijeenkomst. Je ontvangt dan daags voor de bijeenkomst de link naar de online-bijeenkomst én de verantwoordingsrapportage waarin de kwaliteiten opgenomen zijn.