Bijeenkomst

Online kennisdelingsessie Pilot Microcredentials

Een microcredential is een betrouwbaar certificaat waarmee professionals kunnen aantonen wat ze weten, kunnen en begrijpen na succesvolle afronding van een onderwijseenheid. De microcredential geeft met andere woorden een zelfstandige waarde aan een kleinere onderwijseenheid.

Pilot
De pilot microcredentials biedt de mogelijkheid om complexe vraagstukken rondom microcredentialing in het hoger onderwijs in gezamenlijkheid te beantwoorden. 32 instellingen uit het hoger onderwijs nemen nu deel aan de pilot. Deelnemen aan de pilot is nog steeds mogelijk, in december ’22 organiseren we een tweede inschrijfmoment. 

Kennisdelingsessie
Op donderdag 7 juli van 15.00 – 16.30 uur organiseren wij een online kennisdelingssessie voor instellingen die nog niet aangesloten zijn bij de pilot. Hier krijgen zij een beeld van waar we aan hebben gewerkt, hoe we dat hebben aangepakt en tot welke resultaten dat tot dusver heeft geleid. Tijdens de sessie delen een aantal deelnemende instellingen ook hun ervaringen en belangrijkste lessen. Hiernaast is er ruimte voor vragen en interactie.

Aanmelden
Wil je deelnemen aan de online sessie? Meld je dan uiterlijk 3 juli aan via microcredentials@surf.nl