Bijeenkomst

Masters van de toekomst - Landelijke masterconferentie 2020

"Wij leiden mensen op voor beroepen die nu nog niet bestaan”. Deze uitspraak hoor je vaker in hogeschoolland. Wat betekent dat voor de Master van de toekomst, wat voor opleiding heeft die nodig? Kom op 26 maart 2020 naar Groningen en denk mee in verschillende creatieve sessies over wat de arbeidsmarkt vraagt van het masteronderwijs van de toekomst!

Met het thema Master(s) van de toekomst richten we ons op de toekomst door middel van inspiratiesessies en challenges, met vertegenwoordigers en deskundigen vanuit alle domeinen van het hbo. Het gaat deze keer niet om het delen van wat we altijd al doen, maar juist om het bedenken hoe het in de toekomst zal zijn, hoe we dat willen en hoe we dat samen kunnen vormgeven met het werkveld. Door de aanwezigheid van werkveld, alumni en andere betrokkenen en door verschillende werkvormen willen we een gedeeld beeld van de toekomst schetsen.

In-Conference voor bestuurders van hogescholen, 26 maart 2020
Voor bestuurders van hogescholen organiseren wij een speciale In-Conference om:

  • elkaar bij te praten over het sectorplan c.q. landelijk portfolio masteropleidingen
  • deel te nemen aan een workshop Futures Literacy

Koppelarrangement: Workshop Futures Literacy, vrijdag 27 maart 2020
Belangstellenden kunnen op vrijdag 27 maart 2020 deelnemen aan een workshop Futures Literacy. Futures Literacy, ontwikkeld binnen UNESCO, is een mogelijkheid die inzichten biedt in hoe we onvoorziene uitdagingen aanpakken door de toekomst te gebruiken om het heden te innoveren.

Aanmelden
Meld je hier aan. Lees in deze uitnodiging meer informatie over het programma en de keuzeonderdelen en over het volgen van het Futures Literacy Lab op 27 maart 2020, die aan deelnemers van de masterconferentie wordt aangeboden.

Contact
Voor meer informatie neemt u via e-mail contact op met de organisatie.

Aansluiting op agenda's Vereniging Hogescholen en ministerie van OCW
Met dit thema sluiten de organisatoren naadloos aan op de Strategische agenda hoger onderwijs en onderzoek: 'Professionals voor morgen, de strategische agenda 2019-2023' van de Vereniging Hogescholen, en op 'Houdbaar voor de toekomst' van het Ministerie van OCW.