Bijeenkomst

Internationalisering: open and connected!

Masterconferentie 2018

Het vervolg op Invitational Conference Masteronderwijs 2016. Zie ook deze pagina.

Internationalisering: open and connected!
Internationaal georiënteerd onderwijs en onderzoek bereidt studenten voor op een internationale/interculturele samenleving en arbeidsmarkt. Voor hogescholen draagt internationalisering bij aan de kwaliteit, profilering, positionering en specialisatie van het Nederlandse hoger onderwijs.

Dit statement is afkomstig uit de visie op internationalisering van de Vereniging Hogescholen en vormt de basis voor de jaarlijkse conferentie die we als Landelijk Platform Professionele Masteropleidingen voor de 3e maal op rij organiseren. Internationalisering is immers bij uitstek voor masterstudenten cruciaal in het verwerven van kennis, vaardigheden en beroepscompetenties. Tegelijkertijd hebben we daarin als hogescholen nog veel te ontwikkelen, zowel voor Engelstalige als voor Nederlandstalige masters.

Programma 14 maart  
Er is een divers programma met workshops, keynote spreker Kevin Haines (Rijksuniversiteit Groningen, download zijn keynote summary & bio) en een World Café. Als basis voor de inhoud van de conferentie hebben we gekozen voor het model van de Haagse Hogeschool met daarin de volgende aspecten: formal curriculum, informal curriculum, pedagogy, student experience and strategic & organisational frameworks. De workshops zullen over deze thema’s gaan.

Voor wie?
De conferentie is bedoeld voor alle betrokkenen bij masteropleidingen in het hbo. Kennis delen, informatie uitwisselen en samen optrekken bij ontwikkelingen draagt immers bij aan het realiseren van herkenbare kwaliteit voor studenten en werkgevers.

Wanneer?
Woensdag 14 maart 2018. Inloop vanaf 9.30 uur, programma van 10.00 tot 17.00 uur inclusief afsluitende borrel.

Waar?
Hogeschool Van Hall Larenstein, Larensteinselaan 26a in Velp

Klik hier voor een routebeschrijving. Er is voldoende parkeergelegenheid op het terrein van de hogeschool.

Aanmelden
Aanmelden is verplicht via deze link. U ontvangt een bevestiging per mail. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met Wendela Schlebaum, voorzitter werkgroep congres 2018

Wendela.schlebaum@hvhl.nl of (026) 369 55 26

Conference on internationalization at universities of applied sciences

The National Platform Professional Masters organizes on March 14th the conference Internationalization: open and connected. The model of The Hague University of Applied Sciences (THUAS) -  Internationalisationmodel of Interculturealityis the basis of the Conference. Several of our colleagues, including Eveke de Louw and Claudia Bulnes, who are the founding fathers of the model, provide workshops during the conference.

Internationally oriented education and research prepares students for an international / intercultural society and the labor market. For universities of applied sciences, internationalization contributes to the quality, profile, positioning and specialization of Dutch higher education.

Program
There is a diverse program with workshops; keynote speaker Kevin Haines (University of Groningen, download his keynote summary & bio) and a World Café. Conference on internationalization at universities of applied sciences. the following aspects will be addressed during the day: formal curriculum, informal curriculum, pedagogy, student experience and strategic & organizational frameworks. The workshops will cover these themes.

For whom?
The conference is intended for all those involved in Master's programs at universities of applied sciences.

When?
Wednesday, March 14, 2018. Walk-in from 9.30 am, program from 10 am to 5 pm including closing drinks.

Where?
Van Hall Larenstein University of Applied Sciences, Larensteinselaan 26a, Velp
Click here for directions. You can park your car on the grounds of the university college.

Registration
Registration is required via this link. Participation is free of charge.

Do you have any questions?
Please contact Wendela Schlebaum, Wendela.schlebaum@hvhl.nl or (026) 369 55 26