Bijeenkomst

Leren van Learning Communities in mbo & hbo

Het Netwerk Learning Communities organiseert in samenwerking met het Regieorgaan SIA, de Vereniging Hogescholen en de MBO Raad een kenniswisselingsbijeenkomst over de doorontwikkeling van learning communities in mbo en hbo. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden van publiek en private organisaties waar leren, werken en innoveren dicht op elkaar is georganiseerd. 

Met vier aansprekende learning communities in mbo en hbo zijn recent praktijkvragen over doorontwikkeling in kaart gebracht. Je krijgt inzicht in deze actuele thema’s en handvatten om het eigen samenwerkingsverband te versterken. In de werkbijeenkomst ontmoet je collega’s met vergelijkbare vragen en andere betrokkenen zoals onderzoekers. 
 

Programma

14.30 uur Welkom en korte introducties van het Netwerk Learning Communities en partners zoals Topsectoren en NWO
15.00 uur  Perspectieven op doorontwikkeling van learning communities in mbo en hbo
15.30 uur   Pauze
15.45 uur Deelsessies o.l.v. experts uit het Netwerk Learning Communities (kennisdeling & aanvulling praktijkvragen)
16.30 uur Toelichting uitkomsten deelsessies
16.45 uur Uitnodiging voor kennisontwikkeling en -deling in het Netwerk Learning communities
17.00 uur Afronding

 

Voor wie en aanmelden
Projectleiders van samenwerkingsverbanden, beleidsmedewerkers, practoren en lectoren, onderzoekers, experts en overige verantwoordelijken voor het ontwikkelen en verduurzamen van Learning Communities in mbo en hbo. Aanmelding voor de bijeenkomst op 9 juni (14.30-17.00) via: Melina Groen M.Groen@mboraad.nl. Je ontvangt een online-link naar de bijeenkomst.