Bijeenkomst

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijsbeleid

De negende uitvoering Leeratelier Strategisch HO Beleid gaat op 10 november 2022 van start. Het leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs beleid wordt verzorgd door de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) in samenwerking met het Ministerie van OCW. 

Inhoud
In dit Leeratelier delen docenten en deelnemers in interactie met elkaar verschillende perspectieven, ambities, uitdagingen en dilemma’s over en van het Hoger Onderwijs. Onder begeleiding van topdocenten uit wetenschap en praktijk, wordt de betekenis van actuele maatschappelijke trends verkend. Er zal concreet worden ingegaan op dilemma’s en consequenties van relevante ontwikkelingen voor strategisch handelen binnen bestuur, beleid en vormgeving van het Hoger Onderwijs. Daarbij daagt het deelnemers uit om relevante inzichten te verbinden aan de eigen werkpraktijk en te reflecteren op het Hoger Onderwijs van nu, én de toekomst.

Acht bijeenkomsten
Het Leeratelier bestaat uit acht bijeenkomsten waarin drie trends centraal staan: 1. Veranderende arbeidsmarkt, flexibilisering en lifelong learning; 2. Internationalisering van de studentenpopulatie en het curriculum; 3. Digitalisering en opkomst van online onderwijs (waaronder MOOC’s).

Doelgroepen
Beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hogescholen en universiteiten), departementen, brancheorganisaties uit het onderwijsveld, onderwijsgerelateerde instellingen en andere onderwijsorganen.

Meer informatie en aanmelden