Bijeenkomst

Leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs

De Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB) organiseert in samenwerking met het Ministerie van OCW het leeratelier Strategisch Hoger Onderwijs. De zevende uitvoering Leeratelier Strategisch HO Beleid gaat van start op 3 november 2020.

Inhoud
In dit Leeratelier delen docenten en deelnemers in interactie met elkaar verschillende perspectieven, ambities, uitdagingen en dilemma’s over en van het Hoger Onderwijs. 

Doelgroepen
De leergang is bedoeld voor (strategisch) beleidsadviseurs, leidinggevenden en beslissers van kennisinstellingen in het Hoger Onderwijs (hogescholen en universiteiten), van ministeries (Ministerie van OCW, maar daarnaast ook SZW en EZ), onderwijsgerelateerde instellingen (Vereniging Hogescholen, VSNU) of andere onderwijsorganen (zoals de Onderwijsraad en NWO).

Meer informatie
Voor meer informatie raadpleegt u deze pagina. U vindt er ook het formulier waarmee u de brochure aanvraagt over de opzet van het leeratelier en de data voor de bijeenkomsten.