Bijeenkomst

Lang leve LOB!

Van 14 tot en met 18 februari 2022 organiseert het Expertisepunt LOB  (loopbaanoriëntatie- en begeleiding) een vijfdaagse LOB-marathon 'Lang leve LOB'. Iedere dag van de week kun jij deelnemen aan een korte werksessie over LOB en zo je kennis vergroten, van elkaar leren en LOB binnen jouw school tot een succes maken. Doe je mee?

We zien het om ons heen: beroepen veranderen snel. De jongeren van nu komen straks in een beroepenwereld terecht waar ze om moeten kunnen gaan met veranderingen op de arbeidsmarkt en zich nieuwe vaardigheden eigen kunnen maken. Mensen die weten wat ze kunnen en wie ze zijn en bewust in de wereld staan. Juist deze (corona)tijd onderstreept hoe belangrijk het is dat jongeren loopbaanvaardig worden, zodat ze leren schakelen in een dynamische en onzekere arbeidsmarkt. Dit vraagt nogal wat van het onderwijs! Hoe bereid je leerlingen en studenten voor op die veranderende samenleving?

Daarom organiseert het Expertisepunt van van 14 tot en met 18 februari 2022 een vijfdaagse gevarieerde LOB-marathon 'Lang leve LOB'. Iedere dag van de week kun jij deelnemen aan een korte werksessie over LOB en zo je kennis vergroten, van elkaar leren en LOB binnen jouw school tot een succes maken.

Bekijk het programma en schrijf je in!