Bijeenkomst

Landelijke Hogeschooldag Ethiek

Voor het eerst in drie jaar weer live: de landelijke Hogeschooldag Ethiek. HAS Hogeschool organiseert in samenwerking met de HAN University of Applied Sciences op 8 november 2022 de landelijke Hogeschooldag Ethiek in 's-Hertogenbosch. Deze dag is bedoeld voor alle ethische (advies)commissies en geïnteresseerden in het hbo. 

Programma

12.30 uur - Inloop (incl lunch)

13.00 uur - Welkom en opening

13.15 uur -  Keynotes:
Rob Lubberink, docent-onderzoeker duurzame economie, Hogeschool van Amsterdam 
Steven Dorrestijn, lector Ethiek en Technologie, Saxion

14.00 uur - Subsessie, eerste ronde

Pauze

15.15 uur - Subsessie, tweede ronde

16.30 uur - Afsluiting en borrel

Het programma bevat inspiratie, ruimte om elkaar weer te ontmoeten, interessante keynotes, en de mogelijkheid tot het uitwisselen en delen van je dilemma’s.

Thema's
Thema's die deze middag centraal staan:

Onderzoeksintegriteit
In deze sessie/werkgroep gaan we in op de vraag wat de principes van de Code Wetenschappelijke Integriteit precies betekenen voor het werk van de Ethische Commissies Onderzoek. We bespreken welke rol deze principes kunnen spelen bij bijvoorbeeld de beoordeling van onderzoeksaanvragen en hoe deze dat kunnen doen? Zijn er andere activiteiten vanuit de commissie mogelijk of wenselijk om de integriteit van het onderzoek aan onze hogeschool bevorderen?

Belangenverstrengeling
Het toegepaste onderzoek in het hbo kent, meer nog dan in wo en fundamenteel onderzoek, allerlei voetangels en klemmen. Hoe ga je om met dilemma’s rond selectie van partnerships; hoe behoud je onafhankelijkheid t.o.v. een meebetalende  derde partij; en hoe houd je zakelijke en onderwijskundige belangen zuiver (en) uit elkaar? Om maar enkele onderwerpen te noemen.

Ondernemen en innovatie in ethisch perspectief
Onderzoek aan hogescholen beoogt naast het leveren van (wetenschappelijke) kennis doorgaans ook een bijdrage te leveren aan innovatie van de beroepspraktijk. Waar verantwoord onderzoek zich vooral richt op de vraag ‘doen we het onderzoek goed?’ richt verantwoord innoveren/ondernemen zich vooral op de vraag ‘doen we het goede onderzoek?’. In deze werkgroep gaan we met elkaar dieper in op de introductie van dr. Rob Lubberink en de mogelijke principes van ‘verantwoord innoveren/ondernemen’. We staan ook stil bij de vraag hoe deze een rol zouden kunnen spelen bij ons werk in de Ethische Commissie Onderzoek. 

Meer informatie
Voor meer informatie, onder meer over aanmelden, neemt u contact op met: Josephine de Vries, communicatiespecialist events, afdeling Communicatie & Marketing HAS Hogeschool, J.deVries@has.nl.