Bijeenkomst

KUO Next werkconferentie

Het kunstonderwijs presenteerde in oktober 2016 de nieuwe agenda KUO NEXT 2016-2020, hun gezamenlijke ambities voor de sector. Na de afgelopen vier jaar met succes het gezamenlijke sectorplan te hebben uitgevoerd, intensiveren de hogescholen de komende vier jaar hun onderlinge samenwerking.

Precies halverwege de looptijd van KUO Next organiseren de kunsthogescholen op 5 oktober 2018 een werkconferentie. Tijdens deze dag is ruimte voor terugblikken op de hoogtepunten van 2 jaar KUO Next en vooruitblikken op de resterende 2 jaar KUO Next. Wat is er bereikt en waar liggen de ambities in komende periode? Hoe zorgen we voor een gezamenlijk verhaal bij de kwaliteitsafspraken? Wat gaat ons verrassen en hoe betrekken we onze hele hogeschool bij KUO Next?

Aansluitend zullen vier breakout-sessies plaatsvinden gericht op de thema’s uit KUO Next: Talentontwikkeling, Internationalisering&Relatieagenda, Flexibilisering en Onderzoek.

De werkconferentie is gericht op betrokkenen bij KUO Next: bestuurders, leden van het sectoraal adviescollege KUO, leden van de disciplinenetwerken en experts vanuit de deelnemende hogescholen.

De conferentie vindt plaats bij de Reinwardt Academie (Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten), Hortusplantsoen 1-3, Amsterdam.

Programma

09.30 - 10.00 uur   Inloop en registratie
10.00 - 11.00 uur   Plenaire opening 2 jaar KUO Next, highlights voortgangsrapportage, presentatie Storyline KUO Next, inzet kwaliteitsafspraken
11.00 - 13.00 uur   Breakouts per team
13.00 - 14.00 uur   Netwerklunch