Bijeenkomst

Online Werkconferentie hoger kunstonderwijs i.s.m. ArtEZ

KUO Next Agenda

Update 19-11-2020: verslag vierde werkconferentie KUO Next Agenda 2016-2020


In de afgelopen vier jaar hebben de 15 hogescholen met kunstopleidingen gezamenlijk gewerkt aan het kunstonderwijs van de toekomst. Verbinding met de omgeving vormde daarbij een belangrijke leidraad. Om dit te kunnen bereiken werd gewerkt aan de kwaliteit van het onderwijs waarbij we inspeelden op de vragen vanuit de samenleving en de innovatiebehoefte in het werkveld. 

Op 28 oktober presenteren we de resultaten van alle gezamenlijke inspanningen van de afgelopen 4 jaar; welke vooruitgang is geboekt op de thema’s Onderzoek, Talentontwikkeling, Flexibilisering en Internationalisering en relaties? Welke ontwikkelingen zijn in gang gezet, welke trajecten gestart en waar heeft de samenwerking, zowel intern als extern, toe geleid? In de vierde, afsluitende rapportage van de KUO NEXT Agenda 2016-2020 wordt uitgebreid stilgestaan bij de opbrengsten van KUO NEXT voor het hoger kunstonderwijs.

Ook kijken we vooruit naar de nieuwe strategische agenda waarover we in gesprek gaan met onze stakeholders en andere gasten.

Praktische informatie:

  • De voertaal tijdens de conferentie is Nederlands;
  • Deelnemers registeren zich voorafgaand aan de werkconferentie voor alle sessies en ontvangen enkele dagen voor de conferentie via e-mail de laatste praktische informatie;
  • Aan rondes 1 en 3 zijn geen beperkingen voor het aantal deelnemers. Aan ronde 2 kan een beperkt aantal mensen deelnemen;
  • De sessies in ronde 1 en ronde 3 worden opgenomen. Na afloop kunnen deze sessies worden teruggekeken via de website van de VH. 

Programma
(voorlopige informatie, wordt regelmatig aangevuld)

13:00 – 14:15 Ronde 1: KUO Next Agenda 2016 – 2020 Via MS Teams
De 4 teams organiseren elk een webinar over één van de 4 thema’s en delen de resultaten van de huidige agenda. Wat zijn de belangrijkste uitkomsten? Welke ontwikkelingen zijn in gang gezet, welke trajecten gestart  en waar heeft de samenwerking, zowel intern als extern, toe geleid? 

1.    Webinar Onderzoek
In samenwerking met Regieorgaan SIA. 
De sessie over Onderzoek biedt een overzicht van de ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Een van de belangrijkste resultaten is de verbeterde positionering van het onderzoek, ook naar de buitenwereld. Regieorgaan SIA heeft de verkenning naar de versterking van het praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen afgerond. Martje van Ankeren (SIA) licht deze verkenning toe en interviewt Debbie Straver (HKU, samenwerkingsverband van kunstlectoraten Kunst ≈ Onderzoek) over de opbrengsten en de nieuwe plannen van dit samenwerkingsverband. Tot slot wordt de stand van zaken van de pilot professional doctorate toegelicht. 

2.    Webinar Talentontwikkeling. 
Na een inleiding door Wilma Franchimon (Codarts) vervolgt deze werksessie in twee subdelen. 
1.    Talentbeurzen en talentfonds
Henk van der Meulen (Koninklijk Conservatorium) heet iedereen welkom en schetst de twee onderwerpen voor dit webinar. Projectleider Talentbeurzen Elif Uzun en talent Ciro Goudsmit worden geïnterviewd. Hierna volgt een gesprek met Mark van der Jagt, (o.a. verantwoordelijk voor de cultuurtak bij het Yvonne van Gennip Talentfonds). Hij introduceert het fonds en schetst de mogelijkheden voor het KUO. 

2. Toolbox Beeldende Kunst
Onder leiding van Annelies van Eenennaam (Gerrit Rietveld Academie) wordt gesproken over een nieuw en gezamenlijk talenttraject voor de discipline beeldende kunst en vormgeving. 

3.    Webinar Flexibilisering
Uitgangspunt van deze sessie is de vraag waarom je wil flexibiliseren: Wat staat er de komende jaren te gebeuren in de maatschappij en wie moeten wij zijn als kunstonderwijs om hierop in te kunnen spelen? Na een inleiding door Karen Neervoort (Fontys) en een vooruitblik door Jos Schillings (HKU) volgt een groepsgesprek met studenten en docenten onder leiding van Cor Noltee, docent Kunst en Economie, HKU. Hoe zien zij de toekomst voor zich? Hoe bereidt het kunstonderwijs studenten daar optimaal op voor en welke rol speelt flexibilisering daarbij?

4.    Thema Internationalisering en relaties
Internationalisering heeft invloed op alle verschillende aspecten van het kunstonderwijs, van voertaal, studentenpopulatie tot het curriculum. Na een inleiding door Marieke Schoenmakers volgt een groepsgesprek met onder anderen Jeroen Chabot (Willem de Kooning Academie), Madeleine van Lennep (BNO) en Jessy Koeiman (programmamaker Collectief Leren bij Kunstinstituut Melly / Witte de With) over ontwikkelingen met betrekking tot dekoloniseren van het curriculum. 
Daarna presenteert Eelko Steenhuis (internationaal lobbyist UASNL en vertegenwoordiger van het Nederlandse hoger onderwijs binnen een Europese context) zijn werk en ervaringen in Brussel en prikkelt de deelnemers over de mogelijkheden tot internationale samenwerking.

PAUZE 14:15 - 14:40 uur 

14:40 – 15:40  Ronde 2: De nieuwe strategische agenda Via MS Teams 
Onder leiding van het sac discussiëren we over de nieuwe agenda. Wat vinden we van de gekozen thema’s? Deze sessie vindt plaats in de vorm van discussie. Deelnemers kunnen kiezen uit 2 thema’s: Leven Lang Ontwikkelen en Onderzoek. Het aantal deelnemers aan deze sessies is beperkt.

PAUZE 15:40 – 16:00 uur 

16:00 - 17:00 Ronde 3:  Plenaire live discussiesessie/afsluiting Via livestream, gefaciliteerd door ArtEZ. 
Onder voorzitterschap van Wilma Franchimon, voorzitter van het College van Bestuur van Codarts, willen we tijdens deze live-discussie duiding geven aan de discussies die zijn gevoerd tijdens de eerste 2 sessies en gaan we in gesprek met het werkveld. 
Wilma Franchimon spreekt met Jan Zoet (voorzitter Kunsten ‘92, directeur Zuiderstrandtheater en vanaf 2021 van Amare), Maria Hansen (executive director ELIA) en Arlon Luijten (regisseur, game-designer, researcher, community-artist en docent) over hoe de ontwikkelingen in het werkveld zich terug vertalen in het KUO en hoe het KUO opleidt voor het werkveld van morgen.

Aanmelden
U kunt zich via deze link aanmelden.

Voor vragen kunt u contact opnemen met evenementen@vh.nl