Bijeenkomst

Met onder meer Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen

Katapultweek van start op 27 oktober

Vandaag 27 oktober gaat de Katapultweek online van start met een prikkelend plenair programma van circa 1,5 uur! Te gast is onder meer Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen. Hij gaat in op het belang van Leven lang ontwikkelen dat zich de komende jaren zal ontwikkelen tot de nieuwe norm. 

Voor wie is deze dag bedoeld?

Ben je al onderdeel van het Katapultnetwerk?
Dan is deze dag speciaal voor jou! immers 10 jaar publiek-private samenwerkingen (pps) is mede aan jou te danken. Voor de eerste keer via livestream, waardoor het nog makkelijker met je hele team te volgen is. Inspiratie en ambitie gegarandeerd. 

Heb je nog nauwelijks een idee van Katapult?
Dan is deze dag speciaal voor jou! De ambitie van ruim 300 samenwerkingsverbanden in het Katapultnetwerk is namelijk om nog veel meer bedrijven, organisaties en (toekomstige) professionals te laten profiteren van de meerwaarde van pps.

Katapultweek
Na deze aftrap volgt de Katapultweek. Daarin maak je kennis met de innovatieve werkende concepten waarmee de afgelopen jaren ruim ervaring is opgedaan. Doe je voordeel met inspiratieverhalen uit de praktijk en grijp je kans om een bijdrage te leveren aan de vorming van jouw personeel van de toekomst. Een uitgebreid programma lees je op de website van Katapult.


Katapult, Centres of Expertise en de Atlas Onderzoek met impact
Katapult verzamelt alle Nederlandse pps in een netwerk. Katapult houdt onder meer een overzicht bij van de Centres of Expertise in Nederland. Dat zijn samenwerkingsverbanden waarin hogescholen, bedrijven, overheden en andere publieke organisaties samen innoveren, experimenteren en investeren gericht op het realiseren van toekomstbestendig hoger beroepsonderwijs en het innoveren van de beroepspraktijk.

De Centres of Expertise zijn ook opgenomen in de Atlas Onderzoek met impact van de Vereniging Hogescholen. Deze atlas brengt in kaart hoe en waar invulling wordt gegeven aan de tien thema’s uit Onderzoek met Impact, de Strategische onderzoeksagenda hbo 2016 – 2020.