Bijeenkomst

Jurisprudentiebijeenkomst voor voorzitters en leden van examencommissies

Sinds 2012 verzorgt de Vereniging Hogescholen driedaagse trainingen voor leden van examencommissies. Onderdeel van deze training is het blok juridische deskundigheidsbevordering, met aandacht voor relevante wetgeving en jurisprudentie.

Inhoud
In 2018 organiseert de Vereniging Hogescholen twee keer een bijeenkomst waar actuele uitspraken, relevant voor examencommissieleden en juristen werkzaam binnen hogescholen, aan de orde komen. Mr. Philip Coté MBA zal de bijeenkomst verzorgen.

De bijeenkomst is primair bedoeld als aanvulling, verdieping en update op de jurisprudentie die aan de orde komt bij de trainingen voor examencommissieleden. Er worden daarom ook andere uitspraken behandeld dan bij de training voor examencommissieleden.
Het accent van de jurisprudentiebijeenkomsten ligt op uitspraken die betrekking hebben op beslissingen van de examencommissie. Verder komen uitspraken aan de orde die betrekking hebben op ‘educational malpractice’ en bestuurdersaansprakelijkheid.

De jurisprudentiebijeenkomsten zijn bedoeld om uitspraken te behandelen rond thema’s als: beroepsgang, fraude en maatregelen bij fraude, bindend studieadvies en bijzondere omstandigheden, handicap en studie, de rol van de examinator, de geldigheidsduur van tentamenresultaten en het bindend afwijzend studieadvies. Aan de orde komen de WHW, de Algemene Wet Bestuursrecht en het Burgerlijk Wetboek.

Daarnaast komen uitspraken aan de orde over de zorgplicht voor goed onderwijs (wanneer een hogeschool hierin tekort schiet wordt wel gesproken van ‘educational malpractice’) en bestuurdersaansprakelijkheid en daarmee samenhangende schadevergoedingsacties. De jurisprudentie die behandeld wordt, zal bestaan uit uitspraken van het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs, de civiele rechter en de Raad van State.

Programma
De jurisprudentiebijeenkomst start om 13.30 uur en is om 17.00 uur afgelopen. Halverwege houden we een half uur pauze. 

Aanmelden en deelnamekosten
Deelname staat open voor medewerkers van hogescholen. Deelnamekosten bedragen €80,= per persoon. U kunt zich hier aanmelden voor 8 november 2018. Tot een week voor de bijeenkomst kunt u zich kosteloos afmelden. Daarna zullen deelnamekosten in rekening worden gebracht.