Bijeenkomst

Hbo jaarcongres 2019: #hbofutureproof

Jaarcongresvh2018

2019 staat voor de Vereniging Hogescholen in het teken van nieuwe strategievorming. Vier jaar na #hbo2025 Wendbaar en Weerbaar is het tijd om de balans op te maken. En ons af te vragen: is het hbo klaar voor morgen, voor de toekomst? Die vraag staat op het jaarcongres centraal.

Doelen en opzet
De Vereniging Hogescholen wil met het jaarcongres inspiratie halen uit de sector zelf voor de strategische agenda van onze sector, maar ook zorgen dat onze collega’s van hogescholen en daarbuiten elkaar inspireren met interessante toekomstbeelden. De inhoud van het ochtendprogramma is verrassend, inspirerend en innovatief. Op het podium staat de omgeving van hogescholen centraal.

Het programma biedt inspiratie voor onze strategische agenda en het samenwerken daar aan, ‘je kan er iets halen wat je nog niet wist, je kunt helpen de toekomst vorm te geven’. Daarnaast moet u elkaar kunnen ontmoeten, netwerken en kennisdelen. 

Vier O's
De toekomst komt op het jaarcongres binnen via vier lijnen die corresponderen met de vier O’s van het hbo:

Onderwijs van morgen   Onderzoek van morgen
 
     
Organisatie van morgen   Omgeving van morgen
 

Hierin maken we zichtbaar welke veranderingen op ons af komen zowel vanuit de overheid als vanuit ons werkveld en welke invloed dat heeft op de rol van ons onderwijs, de uitwerking van praktijkgericht onderzoek en de wijze waarop we dat als hogeschool moeten organiseren. Die organisatie (hoe implementeren we strategisch beleid?) wordt vaak onderbelicht en daarom besteden we daar op dit congres extra aandacht aan. 

Locatie en datum
Het jaarcongres van de Vereniging Hogescholen wordt in 2019 georganiseerd op 9 mei 2019 in 1931 Congrescentrum 's-Hertogenbosch.


Terugblik editie 2018