Bijeenkomst

InnovatieExpo 2021 met hbo-studenten op 8 april

Verbinden, Versnellen, Versterken. Dat is het thema van de InnovatieExpo 2021. Het vindt 8 april aanstaande plaats als online event. Jongeren zoals hbo-studenten zijn dit keer breed vertegenwoordigd in het programma. Dat bestaat uit een digitale beursvloer, een innovatieparade, digitale ontmoetingsplaatsen voor pitch-sessies van exposerende bedrijven, keynotes en de bijdrage van ministers en staatssecretarissen.

Achter de schermen zijn groepen jongeren druk bezig geweest om innovatieve oplossingen te verzinnen voor de maatschappelijke opgaven – op 8 april zullen ze dit presenteren! Daarnaast is er ook een Hackathon, worden jonge exposanten in de spotlight gezet en nog veel meer. Ben je benieuwd welke innovaties Nederland in huis heeft op het gebied van energie, circulaire economie, verstedelijking en mobiliteit? Laat je creativiteit prikkelen en ontmoet toonaangevende innovators, jong talent en bewindspersonen. Meld je dan nu aan voor de InnovatieExpo 2021! 

De InnovatieExpo is het tweejaarlijkse grootschalige innovatie-evenement op initiatief van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en Infrastructuur en Waterstaat (IenW).