Bijeenkomst

Sense of belonging; ik hoor hier!

HTNO-middag 28 juni 2023: aansluiting hbo-techniekonderwijs op de arbeidsmarkt

Hoe creëren we met elkaar de omstandigheden in het onderwijs, en op de werkvloer die leiden tot een sense of belonging, waarin iedereen zich gewaardeerd, gezien en gehoord voelt, gelijkwaardig wordt behandeld en verbondenheid ervaart. Dat is immers de basis voor duurzame relaties en succes, juist in onze sector waarin iedere succesvolle student en werknemer telt.

We hebben iedereen nodig voor techniek en willen en kunnen het ons niet permitteren om mensen aan de zijlijn te laten staan. Toch voelt nog lang niet iedereen zich thuis bij techniek. Niet in de hogescholen, niet bij het doen van onderzoek, niet op een stage en niet op de werkplek. Vaak is de studie- en werkomgeving nog homogeen en gebouwd op traditionele uitgangspunten van hoe we met elkaar werken en leren. Door met elkaar in gesprek te gaan over diversiteit en inclusie (D&I) willen we bijdragen aan bewustwording en concrete acties identificeren, zodat de sector aantrekkelijker wordt voor een groter pallet aan studenten en werknemers. We zijn allemaal verantwoordelijk voor het creëren van gezamenlijkheid en als zodanig ook ambassadeur van D&I. Wat doe jij morgen anders?

Doel
Het doel is om met elkaar te komen tot concrete acties die bijdragen aan meer diversiteit en inclusie. Naast het creëren van begrip en bewustwording over het thema sturen we erop aan dat iedereen weggaat met een idee of initiatief om vanaf morgen in te zetten.

Opzet

12.00 - 12.45 uur   Inloop, registratie en netwerklunch
12.45 - 13.05 uur   Opening
13.05 - 13.45 uur   Inleiding Diversiteit en Inclusie 
13.45 - 14.00 uur   Studenten aan het woord over hun ervaring in het onderwijs en in het bedrijfsleven
14.00 - 15.45 uur   Deelsessies naar keuze (ronde 1 en ronde 2)
15.55 - 16.10 uur   Samenvatting van de deelsessies
16.10 - 16.40 uur   Ambassadors for D&I ‘veiling’
16.40 - 17.00 uur   Afsluiting
17.00 - 18.00 uur   Borrel

Opening: De middag wordt geopend door de dagvoorzitter Frank Kresin voorzitter van het sectoraal adviescollege htno en Joep Houterman; voorzitter College van Bestuur Fontys Hogescholen en bestuurslid Vereniging Hogescholen.

Inleiding: Kansrijke schoolloopbanen: aansluiten = insluiten
Door Lieve de Coninck en Mieke van Diepen, lectoraat kansengelijkheid HvA

Ondanks de tekorten op de arbeidsmarkt is de instroom in het techniekonderwijs te laag. Des te belangrijker om goed aan te sluiten bij de studenten die wel instromen en onnodige uitval te beperken. Onnodige uitval beperken, aansluiten bij onze studenten, dat willen we in alle sectoren. Het Lectoraat Kansrijke Schoolloopbanen in een Diverse Stad onderzoekt schoolloopbanen in en op weg naar het hbo van (potentiële) studenten met verschillende onderwijs- en thuisachtergronden. Hoe kunnen we zorgen dat iedereen die de ambitie en potentie heeft om in het hoger onderwijs te studeren de kans krijgt om dit succesvol te doen? Het hbo is een schakel in een keten van onderwijs die de schoolloopbanen van studenten in Nederland vormt. Hoe beïnvloedt de inrichting en begeleiding van overgangen in die keten de betrokkenheid en het succes van studenten? Aan welke knoppen kun je draaien om de aansluiting tussen studenten en opleidingen te bevorderen? We presenteren enkele kansen en belemmeringen die verschillende groepen studenten op hun pad tegenkomen, en de inzichten die we tot nu toe hebben in factoren die ertoe doen in onderwijs en begeleiding. Lees meer over het lectoraat en het onderzoek op deze website.

Deelsessies: U kunt kiezen uit verschillende deelsessies waarbij onze partners met u in gesprek gaan en concrete handvatten aanrijken. Zo zal Sven Asijee directeur van wij-techniek met u de feiten over instroom en uitval in de installatietechniek induiken: hoe erg is het nu eigenlijk echt, is er eigenlijk wel een instroomprobleem en wat is daar dan aan te doen? Andere workshops gaan in op meer meiden in IT, we gaan in op gesprekstechnieken ‘de techniek van inclusie’ en ook besteden we aandacht aan best practices uit de onderwijs- en beroepspraktijk. U kunt ook kiezen om in twee rondes het zeer ONeerlijke diversiteitsspel te spelen en aan den lijve te ondervinden waar het om draait. Na inschrijving ontvangt u medio mei een bericht waarin in u naast dieetwensen ook de keuze voor de definitieve deelsessies kunt doorgeven. Alle deelsessies worden plenair teruggekoppeld en hiervan wordt verslag gedaan in het later op te leveren pamflet. Alle tips en tricks komen dus breed beschikbaar.

Doelgroepen
Voor deze bijeenkomst zijn welkom: docenten, opleidingsmanagers, domeinvertegenwoordigers, directeuren HO, bedrijven, O&O fondsen, brancheverenigingen, lectoraten, studenten en alumni. 

Aanmelden
Aanmelden bij voorkeur vóór 1 juni 2023 (inschrijving voor workshops volgt na aanmelding medio mei).

Meer informatie
Een vraag over deze bijeenkomst? Verstuur een mail naar evenementen@vh.nl .


Alvast inlezen?


Resultaten eerdere htno-dagen
Bekijk ook de resultaten van eerdere htno-dagen


Pilot HTNO
Drie jaar lang een permanente dialoog. Dat is de kortste omschrijving van de pilot waarmee het sac htno in 2022 is gestart. Lees verder en download het jaarverslag pilot HTNO 2022.