Bijeenkomst

Een debat over de strategische koers van het hbo

#Hbodebat: Professionals voor morgen

Goede professionals afleveren die gewild zijn op de arbeidsmarkt en de samenleving van morgen mede vormgeven. Dat is onze ambitie. Als hogescholen maken we daarom werk van een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt, van een goede doorstroom van ieder talent en van het beperken van de uitval daarvan. En we maken werk van een leven lang ontwikkelen, zodat professionals ook later in hun loopbaan zich kunnen blijven ontwikkelen. Kortom we werken aan een toekomst waarbij we de professional opleiden die niet alleen klaar is voor een eerste baan, maar ook voor de vijfde baan is voorbereid. Professionals voor morgen.

Lagerhuisdebat
Begin september heeft de Vereniging Hogescholen de nieuwe strategische agenda voor het hbo gepresenteerd, getiteld 'Professionals voor morgen'. Over deze agenda gaan wij graag de discussie aan met studenten, docenten, werkveld, Kamerleden en beleidsmakers. Aan de hand van de focuspunten uit onze agenda, voeren we een Lagerhuisdebat over de richting van het hoger beroepsonderwijs voor de komende jaren. 

Focuspunten van de agenda

  • de aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt, waaronder onze inzet voor een Leven Lang Ontwikkelen, 
  • het studentsucces verbeteren en 
  • de doorontwikkeling van het hoger onderwijsstelsel 

Programma
17.00 – 17.30 uur: Inloop
17.30 – 19.00 uur: Debat 
19.00 – Borrel en napraten

Locatie
Café Brasserie Dudok, Hofweg 1A, 2511AA in Den Haag

Aanmelden en contact
U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier

Voor overige vragen kunt u ook contact opnemen met evenementen@vh.nl of 070-3122166