Bijeenkomst

Gender Summit

Meld u aan voor de 17e Europese Gender Summit

Meer diversiteit in de wetenschap en genderbalans in innovatie en onderzoek, hoe gaan we dat bereiken? Deze vraag staat centraal op de tweedaagse Gender Summit, op 3 en 4 oktober a.s., in Amsterdam. De summit is een platform voor dialoog, waar wetenschappers, beleidsmakers, genderexperts en belanghebbenden van binnen en buiten de wetenschap, nieuwe wetenschappelijke inzichten verkennen. Doel van de Gender Summit is om gendergelijkheid in onderzoek en innovatie tot de norm te maken en om gender in te bedden als een belangrijk kenmerk van kwaliteit. De tweedaagse Gender Summit wordt ieder jaar georganiseerd op verschillende continenten. Dit is de 17e editie en de eerste keer dat een Summit in Nederland plaatsvindt.

De Summit in Amsterdam wordt georganiseerd door NWO, KNAW, VSNU, Vereniging Hogescholen, LNVH, TNO, VHTO, ECHO, Portia en The Elsevier Foundation en het Ministerie van OCW. Als resultaat zullen aanbevelingen worden opgesteld voor de Europese Commissie en het Europarlement. Tevens wil minister Van Engelshoven (Ministerie van OCW) in samenwerking met het wetenschapsveld de uitkomsten van deze Gender Summit gebruiken om een nationaal actieplan diversiteit op te stellen in 2020.

Bij aanmelding voor 15 juli krijg je een Early Bird korting. Voor meer informatie of deelname, klik hier.