Bijeenkomst

Finale SDG Challenge 2023 hogescholen

Op 21 april vindt de finale plaats van de SDG Challenge 2023 voor hogescholen. Daaraan nemen de volgende hogescholen aan deel: Avans, Fontys, Hanzehogeschool Groningen, Hogeschool Rotterdam, Hogeschool Utrecht, Saxion, Windesheim, Zuyd. 

Studententeams werken aan concrete duurzaamheidsuitdagingen van bedrijven, waarbij het maken van impact op de SDG’s centraal staat. Tijdens een landelijke finale presenteren de studententeams en bedrijven hun oplossingen aan een vakjury. Beoordelingscriteria daarbij zijn: impact op de SDG's op korte en lange termijn, innovativiteit en originaliteit, duurzaamheid, technische haalbaarheid, schaalbaarheid en economische haalbaarheid. Het team met de grootste impact wint.