Bijeenkomst

ELIA-conferentie ‘Making a living from the arts'

Elia rechthoek

Op donderdag 14 en vrijdag 15 opent de Academie voor Theater en Dans, onderdeel van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten (AHK), haar deuren voor de conferentie ‘Making a living from the Arts’. Deze conferentie wordt georganiseerd door ELIA (de Europese netwerkorganisatie waarin 250 instituten voor kunstonderwijs uit 49 landen zich verenigd hebben) in samenwerking met de AHK. Tijdens ‘Making a living from the arts’ buigen kunstenaars, kunstdocenten, creatieve professionals en cultureel ondernemers uit heel Europa zich over ondernemerschap en social impact binnen de kunsten.

Ondenemerschap
De conferentie start met het uitdagen van waarden, overtuigingen en mythen rond het woord 'ondernemerschap', het stimuleren van een kritisch debat over verschillende discoursen en de misvattingen rond ondernemerschap binnen de kunsten. Aan de hand van voorbeelden van innovatieve praktijken binnen de kunsten en het kunstonderwijs komen vijf subthema’s aan bod: Social impact and social innovation, expanded professionalism in the arts, creative responses to labour struggles, approaching entrepreneurship in higher arts education, entrepreneurial initiatives: new models of education. 

Voor wie
De conferentie is bedoeld voor kunstenaars, kunstdocenten, creatieve professionals en cultureel ondernemers uit heel Europa. De kosten voor de tweedaagse conferentie bedragen € 150 (hierin zijn opgenomen een diner, een lunch, voorstellingsbezoek aan het NEU NOW-festival en de materialen die tijdens de conferentie gebruikt worden). Opgeven kan via de website van ELIA.


Zie ook: Factsheet 'Sterke arbeidsmarktpositie van de creatief opgeleide!'