Bijeenkomst

Masterconferentie

De rol van onderzoek in masteronderwijs

Puzzelen  rechthoek

"Geen master zonder onderzoek en geen onderzoek zonder master", concludeerde Rob Verhofstad (CvB-lid Hanzehogeschool Groningen en lid Commissie Onderwijs Vereniging Hogescholen) tijdens de themabijeenkomst van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM) op 19 september jl. Wat betekent dit? De centrale vraag is welke rol praktijkgericht onderzoek speelt of moet spelen in masteropleidingen en hoe deze rol tot stand moet komen. Moet een masteropleiding verplicht verbonden zijn aan een lectoraat? Is uniformiteit wenselijk en nodig? Welke rol speelt onderzoek in masteronderwijs in de ons omringende landen? Wie bepaalt de onderzoeksagenda?

Het LPPM nodigt bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, docenten, lectoren, adviseurs en iedereen die verbonden is aan onderzoek en (master)onderwijs uit om o.a. in te gaan op deze vragen tijdens de masterconferentie die op 26 maart 2019 bij De Haagse Hogeschool plaatsvindt.

Prof. dr. Jeroen Huisman (The Centre of Higher Education Governance Gent) zal een keynote verzorgen waarin hij vanuit verschillende invalshoeken het Nederlandse onderwijssysteem belicht met nadruk op de rol van onderzoek in het masteronderwijs. Gedurende de dag kunt u deelnemen aan parallelsessies en bestuurders van hogescholen en universiteiten kunnen een bijeenkomst bijwonen waar dieper wordt ingegaan op de onderwerpen van de paneldiscussie die net na de lunch plaatsvindt. Een interessante bijeenkomst met voor elk wat wils.

Programma

09.00 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 10.15 uur Welkom
10.15 - 11.30 uur Parallelsessies (info volgt)
11.30 - 11.45 uur Pauze
11.45 - 12.45 uur Prof. dr. Jeroen Huisman
12.45 - 13.45 uur Netwerklunch
13.45 - 14.30 uur Paneldiscussie met bestuurders van
hogescholen en universiteiten
14.30 - 14.45 uur Pauze
14.45 - 16.15 uur Parallelsessies en bijeenkomst bestuurders
16.15 - 17.00 uur Terugkoppeling uit sessies
17.00 - 18.00 uur Borrel en netwerken

Indienen voorstellen parallelsessies
De centrale vraag van de conferentie is: welke rol praktijkgericht onderzoek speelt of moet spelen in masteropleidingen, en hoe deze rol tot stand moet komen. 
Deze vraag kan vanuit verschillende perspectieven benaderd worden. Vanuit welk perspectief kijkt u ernaar?

Wij zijn benieuwd naar uw verhaal. In het programma is ruimte om voorstellen in te sturen voor workshops, presentaties, interactieve sessie, postersessie etc.
Enkele voorbeelden van mogelijke subthema’s zijn:

 • Moet een masteropleiding verplicht verbonden zijn aan een lectoraat? 
 • Hoe wordt praktijkgericht onderzoek (verder) ingebed in het onderwijs? 
 • Welke rol speelt onderzoek in masteronderwijs in de ons omringende landen?
 • Hoe is dit georganiseerd?
 • Hoe komt de ideale onderzoeksagenda tot stand? Wie bepaalt wat? 
 • Hoe vergoten wij de impact van onderzoek? Welke andere prestatie-indicatoren hanteren we? 
 • Hoe kan samenwerking tussen universiteiten en hogescholen vergroot worden als het om onderzoek in masters gaat? 
 • Onderzoekend vermogen als pilaar van masterbekwaamheid
 • Best practices op het gebied van professionalisering van docenten
 • Educational Leadership – leiding geven aan onderzoekende professionals

Tot 30 november is het mogelijk om een parallelsessie in te dienen via het formulier parallelsessies. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de organisatie via masterconferentie19@hhs.nl.

Aanmelden
U kunt u hier aanmelden voor de bijeenkomst. Deelname is gratis. Mocht u onverhoopt toch niet in staat zijn deel te nemen, wordt een bericht van verhindering naar evenementen@vh.nl zeer op prijs gesteld.