Bijeenkomst

Masterconferentie

De rol van onderzoek in masteronderwijs

Puzzelen   rechthoek

"Geen master zonder onderzoek en geen onderzoek zonder master", concludeerde Rob Verhofstad (CvB-lid Hanzehogeschool Groningen en lid Commissie Onderwijs Vereniging Hogescholen) tijdens de themabijeenkomst van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM) op 19 september jl. Wat betekent dit? De centrale vraag is welke rol praktijkgericht onderzoek speelt of moet spelen in masteropleidingen en hoe deze rol tot stand moet komen. Moet een masteropleiding verplicht verbonden zijn aan een lectoraat? Is uniformiteit wenselijk en nodig? Welke rol speelt onderzoek in masteronderwijs in de ons omringende landen? Wie bepaalt de onderzoeksagenda?

Het LPPM nodigt bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, docenten, lectoren, adviseurs en iedereen die verbonden is aan onderzoek en (master)onderwijs uit om o.a. in te gaan op deze vragen tijdens de masterconferentie die op 26 maart 2019 bij De Haagse Hogeschool plaatsvindt.

Prof. dr. Jeroen Huisman (The Centre of Higher Education Governance Gent) zal een keynote verzorgen waarin hij vanuit verschillende invalshoeken het Nederlandse onderwijssysteem belicht met nadruk op de rol van onderzoek in het masteronderwijs. Gedurende de dag kunt u deelnemen aan parallelsessies en bestuurders van hogescholen kunnen een bijeenkomst bijwonen waar dieper wordt ingegaan op de onderwerpen van de paneldiscussie die net na de lunch plaatsvindt. Een interessante bijeenkomst met voor elk wat wils.

Programma

9.00 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 10.05 uur Welkom
10.05 - 10.15 uur Opening door Leonard Geluk (voorzitter CvB Haagse Hogeschool)
10.15 - 11.30 uur Parallelsessies
11.30 - 11.45 uur Pauze
11.45 - 12.45 uur Keynote Jeroen Huisman (wordt gefilmd)
12.45 - 13.45 uur Netwerklunch op het centrale plein HHS
13.45 - 14.00 uur Presentatie Leonard Geluk
14.00 -14.45 uur Paneldiscussie met bestuurders o.l.v. moderator Anja Vink
14.45 - 15.00 uur Pauze
15.00 - 16.30 uur Parallelsessies
15.00 -16.30 uur In-Conference bestuurders (besloten gedeelte voor bestuurders)
16.30 - 17.00 uur Terugkoppeling uit sessies en opbrengst sessie
17.00 - 17.15 uur Afsluiting plenair door moderator met en door Leonard Geluk
17.15 uur Borrel en netwerken

Aanmelden
U kunt u hier aanmelden voor de bijeenkomst en een keuze maken voor de parallelsessies. Deelname is gratis. Mocht u onverhoopt toch niet in staat zijn deel te nemen, wordt een bericht van verhindering naar evenementen@vh.nl zeer op prijs gesteld.