Bijeenkomst

Masterconferentie

De rol van onderzoek in masteronderwijs

De presentaties van deze dag vindt u op deze pagina.


De rol van onderzoek in masteronderwijs
"Geen master zonder onderzoek en geen onderzoek zonder master", concludeerde Rob Verhofstad (CvB-lid Hanzehogeschool Groningen en lid Commissie Onderwijs Vereniging Hogescholen) tijdens de themabijeenkomst van het Landelijk Platform Professionele Masters (LPPM) op 19 september jl. Wat betekent dit? De centrale vraag is welke rol praktijkgericht onderzoek speelt of moet spelen in masteropleidingen en hoe deze rol tot stand moet komen. Moet een masteropleiding verplicht verbonden zijn aan een lectoraat? Is uniformiteit wenselijk en nodig? Welke rol speelt onderzoek in masteronderwijs in de ons omringende landen? Wie bepaalt de onderzoeksagenda?

Doelgroep
Het LPPM nodigt bestuurders, beleidsmakers, onderzoekers, docenten, lectoren, adviseurs en iedereen die verbonden is aan onderzoek en (master)onderwijs uit om o.a. in te gaan op deze vragen tijdens de masterconferentie die op 26 maart 2019 bij De Haagse Hogeschool plaatsvindt.

Programma Masterconferentie 
In verschillende workshops en parallelsessies in de ochtend en in de middag worden de onderwerpen behandeld. Hieronder treft u het overzicht aan van de ochtend en middag sessies. 

Na de ochtendsessies zal prof. dr. Jeroen Huisman (The Centre of Higher Education Governance Gent) een keynote verzorgen waarin hij vanuit verschillende invalshoeken het Nederlandse onderwijssysteem belicht met nadruk op de rol van onderzoek in het masteronderwijs.

In de middag starten wij plenair met een paneldiscussie met bestuurders van hogescholen over de rol van praktijkgericht onderzoek in relatie tot masteronderwijs en welke strategische keuzes en dilemma’s dat met zich meebrengt. Vervolgens is er voor bestuurders een In-conference waarin zij dieper ingaan op de onderwerpen uit de paneldiscussie. Na het plenaire gedeelte vangen de middagssessies aan. Ook voor de middag is er een ruime keuze uit verschillende sessies. 

In de plenaire afsluiting volgt een terugkoppeling uit de In-Conference van bestuurders en de verschillende parallelsessies. 

Programma

9.00 - 10.00 uur Ontvangst
10.00 - 10.05 uur Welkom
10.05 - 10.15 uur Opening door Leonard Geluk 
10.25 - 11.40 uur Parallelsessies (klik voor overzicht)
11.50 - 12.50 uur Keynote Jeroen Huisman
12.50 - 13.45 uur Netwerklunch op het centrale plein HHS 
14.00 - 14.15 uur Presentatie Leonard Geluk
14.15 -15.00 uur Paneldiscussie met bestuurders o.l.v. moderator Anja Vink
15.00 - 15.10 uur Pauze
15.15 - 16.30 uur Parallelsessies (klik voor overzicht)
15.15 - 16.30 uur In-Conference bestuurders (besloten gedeelte voor bestuurders)
16.45 - 17.15 uur Afsluiting plenair in de Aula
17.15 - 18.15 uur Borrel en netwerken

Vragen
Indien u inhoudelijke vragen heeft, kunt u contact opnemen via masterconferentie19@hhs.nl 


Aanvulling 2 april 2019, zie ook:

Video
Zakia Guernina (CvB-lid Hogeschool Rotterdam) bespreekt met Petra Kanters (voorzitter LPPM) en Rob Verhofstad (CvB -lid Hanzehogeschool Groningen) in deze video de samenwerking tussen alle professionele masters van de hogescholen tijdens de Masterconferentie 2019.