Bijeenkomst

Debat met Tweede Kamerleden

De arbeidsmarkt na corona: doorpakken op een leven lang ontwikkelen

Beroepen veranderen in hoog tempo en daarmee verandert ook de arbeidsmarkt. De coronacrisis heeft dat proces nog eens flink versneld. Het is daarom van groot belang dat professionals de kans krijgen op om- en bijscholing en daarbij zelf hun opleiding in kunnen richten qua doel en tempo. Daarvoor is een doorbraak nodig op het gebied van een leven lang ontwikkelen. Hogescholen willen hiertoe een persoonlijke leerrekening voor professionals, modulair hbo-onderwijs op basis van het wettelijk collegegeld en een digitale diploma-omgeving voor iedereen.

Op dinsdag 9 november 2021 gaan we in debat met Tweede Kamerleden over wat er nodig is en laten we zien welke rol hogescholen kunnen spelen en welke sectorale initiatieven er al zijn ingezet. Aanwezig zijn onder andere onder andere Judith Tielen (VVD), Marijke van Beukering-Huijbregts (D66), Gijs van Dijk (PvdA) en Hilde Palland (CDA).

Aanmelden
Deelname aan deze fysieke bijeenkomst is kosteloos maar beperkt. Dus meld je snel aan via deze link. Bij binnenkomst vraagt Internationaal Perscentrum Nieuwspoort naar een geldig coronabewijs via de CoronaCheck-app.

Via de website van Internationaal Perscentrum Nieuwspoort is de bijeenkomst ook te volgen via een open livestream.

Programma
16.00-16.30  Inloop
16.30-16.40  Start livestream en opening door dagvoorzitter Martijn de Greve
16.40-17.50  Debat met Tweede Kamerleden
17.50-18.00  Wrap-up door Maurice Limmen, voorzitter Vereniging Hogescholen 
18.00-19.00  Netwerken