Bijeenkomst

Dag van de Medezeggenschap

Vereniging Hogescholen, VSNU, LSVb, LOVUM, VMH en het ISO organiseren op 13 juni 2019 de jaarlijkse ‘Dag van de Medezeggenschap’. Het afgelopen jaar is er door alle hogescholen en universiteiten gewerkt aan hun Kwaliteitsafspraken. Eén jaar na het sectorakkoord (het startschot voor de Kwaliteitsafspraken) is het tijd om de balans op te maken en vooral naar de toekomst te kijken. Medezeggenschappers, bestuurders en medewerkers van hogescholen en universiteiten uit heel Nederland zijn welkom om deel te nemen aan workshops, presentaties en discussies. 

Doel
Het doel van de dag is om kennis en ervaringen uit te wisselen, met name op het gebied van de Kwaliteitsafspraken (die immers nog tot 2024 lopen). Daarnaast is er voor net verkozen raadsleden de mogelijkheid om een eerste training te volgen zodat ze volgend jaar goed beslagen ten ijs komen. 

Programma

12.30 - 13.30 uur   Inloop met netwerklunch
13.30 - 14.00 uur   Plenaire opening met Jan Bogerd (collegevoorzitter Hogeschool Utrecht)
14.15 - 15.15 uur   Deelsessie ronde 1
15.20 - 16.20 uur   Deelsessie ronde 2
16.20 - 17.00 uur   Terugkoppeling en verkiezing Medezeggenschapper van het Jaar 
17.00 - 18.00 uur   Borrel

Deelsessies
Trainingen (duren 2 rondes)

  • Basistraining / kick start voor aankomende raadsleden
  • Hoe organiseer ik een goede overdracht 
  • De samenwerking bij de Kwaliteitsafspraken tussen centrale en decentrale medezeggenschap 

Deelsessie (ronde 1)

  • Integrale Veiligheid
  • Samenwerking tussen college van bestuur en medezeggenschap

Deelsessies (ronde 2)

  • Kwaliteitsafspraken: van abstract naar een concrete invulling
  • Een beter inzicht in de begroting 

Locatie
De Dag van de Medezeggenschap wordt georganiseerd bij Hogeschool Utrecht, Padualaan 101

Aanmelden 
Aanmelden kan via dit formulier