Bijeenkomst

Curriculum.nu - Feedbackbijeenkomst hbo

Deze bijeenkomst vormt een vervolg op de bijeenkomst van 26 juni waarbij feedback uit het hbo is gegeven op de eerste tussenronde. Op deze bijeenkomst vragen de ontwikkelteams wederom om uw feedback op de uitwerking hiervan.

Elk ontwikkelteam heeft gewerkt aan het formuleren van de grote opdrachten voor het eigen leergebied en waar mogelijk hebben ze deze verder uitgewerkt in de vorm van kennis en vaardigheden. Op 30 oktober kunt u rechtstreeks in gesprek met de leden van het ontwikkelteam.

Programma

12.30 - 13.00 uur Inloop met lunch
13.00 - 13.15 uur Welkom, toelichting doel bijeenkomst
13.15 - 13.45 uur Terugkoppeling: wat is er gedaan met de input van de feedbackronde van 30 juni?
Hoe is de feedback over de handleiding brede vaardigheden opgepakt?
13.45 - 14.45 uur Feedback per leergebied op uitwerking grote opdrachten
15.00 - 15.30 uur Wrap up en formuleren feedback

Aanmelden

Aanmelden voor de bijeenkomst kan via deze link. 

Deelname aan deze bijeenkomst is kosteloos. Mocht u bij nader inzien toch verhinderd zijn de bijeenkomst bij te wonen, wordt een bericht van verhindering zeer op prijs gesteld. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met heijneman@vh.nl  

Over Curriculum.nu
Dit jaar buigen 125 leraren, 18 schoolleiders en ruim 80 scholen zich over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Voor negen leergebieden. Met de opbrengst van dit ontwikkelproces zullen kerndoelen en eindtermen worden geactualiseerd. Curriculum.nu is een gezamenlijk initiatief van de Onderwijscoöperatie, PO-raad, VO-raad, AVS, LAKS en Ouders & Onderwijs. In de uitvoering wordt inhoudelijk samengewerkt met SLO.