Bijeenkomst

Studiemiddag netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen

Connecting Cultures Through Language

Het netwerk Hogescholen Internationale Betrekkingen (HIB) organiseert op 6 juni een studiemiddag, getiteld 'Connecting Cultures Through Language'. Locatie is de vestiging van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen in Nijmegen.

Onderwerpen
Taal is een krachtig middel. Het kan zowel zorgen voor insluiting, als voor uitsluiting van anderen. Op een hogeschool ondervinden we dat dagelijks – bijvoorbeeld in de keuze van een voertaal voor je onderwijs. Met een keuze voor Engels vergroot je arbeidskansen en sluit je aan bij wensen van studenten. Aan de andere kant
staat het systeem onder druk: het aanbieden van Engelstalig onderwijs zou vooral als ‘financiële prikkel’ worden ingezet, en mogelijk afbreuk doen aan de kennis van de Nederlandse taal. Hoe ga je daar mee om?

Op deze HIB-Taaldag gaan we niet alleen in op het vraagstuk van verengelsing in, maar kijken we ook naar andere taalonderwerpen op hogeschoolonderwijs. Daarbij kun je denken aan het taalbeleid en de Gedragscode Taal, maar ook aan Nederlands als tweede taal en interculturele communicatie.

Doelgroepen
Deze studiemiddag is in eerste instantie bedoeld voor beleidsmedewerkers, taaldocenten, taal- en communicatietrainers en NT2-docenten, maar staat open voor iedereen die te maken heeft met cultuur- en taal-diverse studenten. 

Programma
Download het programma.

Deelname
Deelnamekosten bedragen maximaal € 50,- , dit is inclusief lunch en afsluitende borrel. Studenten betalen geen deelnamekosten. Meer informatie over de inhoud van het programma kunt u krijgen via Sander Hees (e-mail), voor praktische zaken kunt u zich melden via de Vereniging Hogescholen.

Er is beperkt ruimte, dus geef je zo snel mogelijk op via dit aanmeldformulier