Bijeenkomst

Conferentie Kwaliteit en Studiesucces

Studenten 2452016

Op 8 december 2016 organiseert de Vereniging Hogescholen, in samenwerking met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, de conferentie 'Kwaliteit en Studiesucces'. Deze conferentie is de afsluiting van het project kwaliteit en studiesucces waarmee de Vereniging Hogescholen in 2015 is gestart. Eerder zijn in het kader van dit project vier themabijeenkomsten geweest en een landelijke conferentie. In de huidige fase van het project wordt een aantal interventies, gericht op het vergroten van studiesucces, in meer detail geanalyseerd. Op 8 december zullen de resultaten van deze analyse worden gedeeld. Docenten, studenten, beleidsmakers, managers en bestuurders zijn van harte welkom om kennis te nemen van deze resultaten en mee te praten over ‘lessons learned’.

Locatie
Gastvrouw van deze conferentie is de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De conferentie zal plaatsvinden op de campus Nijmegen. De conferentie staat open voor alle hogescholen.

Programma

10.00 - 10.30     Ontvangst deelnemers
10.30 - 10.35     Opening door dagvoorzitter
Margot Cuppen
10.35 - 10.50       Inleiding door Kees Boele, voorzitter CvB Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
10.50 - 11.40     Keynote speech door
prof. dr. Vincent Tinto
11.40 - 11.45      verplaatsing naar workshopzalen
11.45 - 12.45       Workshopronde 1 - programmaoverzicht
12.45 - 13.30   lunch
13.30 - 14.30       Workshopronde 2 - programmaoverzicht
14.30 - 15.15     Marktplaats van ideeën
15.15 - 15.45   Reflectie op de dag met o.a. Thom de Graaf, voorzitter Vereniging Hogescholen
15.45 - 16.30       Afsluiting en borrel

Aanmelden en meer informatie
Wij nodigen iedereen uit die vanuit de eigen hogeschool werkt aan (het verbeteren van) studiesucces, bijvoorbeeld als studieloopbaanadviseur, docent, beleidsadviseur, bestuurder, (opleidings)coördinator, studentendecaan of projectmanager om zich aan te melden.  Wij vragen een actieve inzet van de deelnemers. Het maximaal aantal deelnemers is 200. Bij toewijzing van de beschikbare plaatsen wordt gekeken naar een evenwichtige vertegenwoordiging vanuit de betreffende hogeschool.

Uiterlijk 17 november hoort u of uw deelname is bevestigd. Toegang is gratis met een fee voor no-show van € 25,- voor administratie en catering. Voor inhoudelijke vragen over het project ‘Kwaliteit en Studiesucces’ kunt u contact opnemen met Aldert Jonkman (e-mail) of Kim van Gennip (e-mail).

Update: videoverslag toespraak Vincent Tinto

Over Vincent Tinto
Vincent Tinto is a Distinguished University Professor Emeritus at Syracuse University and the former Chair of the Higher Education Program. He has carried out research and has written extensively on higher education, particularly on student success and the impact of learning communities on student growth and attainment. His book, Leaving College, published by the University of Chicago Press, lays out a theory and policy perspective on student success that is considered the benchmark by which work on these issues are judged. His most recent book, Completing College, also published by The University of Chicago Press, lays out a framework for institutional action for student success, describes the range of programs that have been effective in enhancing student success, and the types of policies institutions should follow to successfully implement programs in ways that endure and scale-up over time.

He has received numerous recognitions and awards. He was awarded the Council of Educational Opportunity Walter O. Mason 2012 Award for his work on the retention of low-income students, the Council of Independent Colleges 2008 Academic Leadership Award, the National Institute for Staff Development International 2008 Leadership Award and was named Distinguished Fellow in the Council of Learning Assistance and Developmental Education Associations. Most recently, he was named recipient of the 2015 President Harry S. Truman Award for the American Association of Community Colleges for his work for community colleges across America. He has some 50 notable publications, including books, research reports, and journal articles, to his credit and has lectured across the United States, Australia, Canada, Chile, Europe, Mexico, New Zealand, Norway, South Africa, and South America. From 1990 to 1996 he was associate director of the National Center for Teaching, Learning, and Assessment. He has worked with a number of organizations, foundations, and government agencies on issues of student success and sits on a number of advisory boards including the Community College Survey of Student Engagement, The Bill and Melinda Gates Foundation, and The Lumina Foundation.

Dr. Tinto received his B.S. from Fordham in Physics and Philosophy, his M.S. from Rensselaer Polytechnic Institute in Physics and Mathematics, and his Ph.D. from the University of Chicago in Education and Sociology.