Bijeenkomst

Tweede online htno-middag

Aansluiting hbo techniekonderwijs op de arbeidsmarkt

Het htno-netwerk van de Vereniging Hogescholen organiseert sinds jaar en dag de htno-dagen. Tijdens die dagen kunnen allen die de sector techniek een warm hart toedragen en graag meedenken en op de hoogte willen zijn van de laatste ontwikkelingen in het hbo techniekonderwijs aansluiten. We willen graag met regelmaat in gesprek zijn en blijven met onze stakeholders, en daar waar het werk gedaan wordt betrokkenheid en draagvlak krijgen voor voorgestelde paden. Ook willen we hiermee aanvullend op de sectortafels, die twee keer per jaar plaatsvinden, bij de landelijke branches en het brede werkveld te rade gaan wat er nodig is om de aansluiting tussen de arbeidsmarkt en het onderwijs verder te optimaliseren.

In gesprek over
Op 29 juni 2022 van 14.00-17.00 organiseert het netwerk de tweede online htno-middag van 2022, als vervolg op die van januari, getiteld ‘Aansluiting hbo techniekonderwijs op de arbeidsmarkt'. Deze htno-middag mag met recht een co-creatie met het werkveld heten, gezien de vertegenwoordiging van de landelijke branches in het programma. We gaan graag met u in gesprek over de volgende vragen:

  • Wat kunnen we gezamenlijk doen om hybride leeromgevingen goed neer te zetten en verder op te schalen?
  • Hoe zorgen we samen voor voldoende instroom en wat is er nodig om techniek alumni blijvend te binden aan de sector?

Doel
Het doel is om met elkaar te komen tot concrete acties die bijdragen aan een optimale aansluiting tussen onderwijs en de arbeidsmarkt van vandaag en van de toekomst.

Aanmelden
We verzoeken u zich aan te melden voor deelname via dit formulier. Na aanmelding ontvangt u per e-mail een bevestiging en in de agenda een teams-link naar de digitale bijeenkomst. Het volledige programma ziet u in detail hieronder. Het sac htno kijkt ernaar uit met elkaar in gesprek te gaan.